Hanö
Vid lunchtid, torsdagen den 30 maj, kastade HMS Archer från Royal Navy ankare på Hanö redd.
Där mötte Hampus Södergren från ”Hanö Dyk & Ribcharter” upp, varigenom den brittisk delegationen transporterades till Hanö hamn. Gästerna bestod av Storbritanniens ambassadör i Sverige, H. Exc. Judith Gough samt den brittiske försvarsattachén i Sverige och tillika kommendörkaptenen i den brittiska flottan, Martin Moor samt flottister.
På kajen väntade representanter från Sölvesborgs kommun, ledd av Birgit Birgersson-Brorsson, kommunstyrelsens ordförande; Kith Mårtensson, vice ordförande; Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande och tillika borgmästare; Fredrik Olsson, fritids- och kulturchef. Kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson var samordnare för dagen. Kommunikatör Charlotte Pettersson förevigade tillställningen genom att ta foton.
På kajen fanns också Hanös hamnmästare Lotta Olofsson samt den rumänska honorärkonsuln i Sölvesborg, Olivia Costea. Sällskapet vandrade så till den engelska kyrkogården på öns norra del för att ha en minnesstund. Och denna tradition med att representanter från det brittiska försvaret besöker Hanö för att lägga ner en krans och därigenom hedra sina landsmän, vilka ligger begravda på ön, har kontinuerligt pågått sedan mitten av 1960-talet. I år var Helene Fransson Sturefelt, från Svenska kyrkan, den första kvinnan till att hålla detta korum.
Fältandakten inleddes med att en kadett från Storbritannien blåste ”pipe”, varpå Anders Fågelström spelade ”Närmare Gud till Dig” på trumpet. Marcus Bernhardsson hälsade därefter, på engelska, de långväga gästerna välkomna samt föredrog lite om platsens historik under napoleonkriget 1810-1812. Sedan ledde prästen Helene F. Sturefelt en andakt på engelska, varpå Anders Fågelström spelade ”Bred dina vida vingar över mig” på trumpet samtidigt som den brittiska delegationen la ner två stycken kransar med vallmoblommor. Blomsterkransarna placerades framför begravningsplatsens stora träkors, vilket är tillverkat av timmer från ett gammalt brittiskt örlogsfartyg, HMS Plymouth. Det stora korset restes år 1973 i samband med att en engelsk fregatt besökte ön.
Denna kulturarvsaktivitet är unik för Sölvesborgs kommun eftersom det är få kommuner i landet som har något liknande. Hela tillställningen på Hanö denna halvmulna majdag var publik samt arrangerades i samarbete mellan Sölvesborgs kommun, Hanö Bygdegård, Hanö byalag och hamnförening samt Svenska kyrkan.
Händelsens bakgrund. Under åren 1810-1812 var delar av den engelska flottan stationerad till Hanö, dels för att stabilisera de olika maktsfärerna i östersjöområdet, dels för att där skydda den brittiska handeln som på och kring Hanö bytte ägare. Europas alla hamnar var då, av fransmännens kejsare Napoleon I, stängda för brittiska fartyg, varför handelsstationen på Hanö var av yttersta vikt för Storbritannien. Omkring 10.000 brittiska soldater skyddade kommersen, vilken under samtliga tre år skedde under fredliga former. En handfull av dessa britter avled dock under sin tjänstgöring på ön, en del av dessa vilar på den engelska kyrkogården.
Då engelsmännen skulle gå i vinterkvarter på de brittiska öarna, hösten 1810, seglade en flera hundra stor armada med brittiskt flaggade skepp från Hanö. Detta är en av världshistoriens största handelskonvojer med segelfartyg. Denna flotteskader leddes av kommando- och flaggskeppet HMS Victory, som sjösattes år 1765 – ett skepp som idag, 259 år senare, fortfarande är i tjänst! Hon är jämte RMS Titanic och slagskeppet Bismarck, ett av världshistoriens kändaste fartyg.
Text: Patrik Lundin
Foto: Privat

Föregående artikelFöretaget som vill ge kunden mycket för pengarna.
Nästa artikelSeniormästerskap 2024