Bo Widell representerar Forskningsfonden i Bromölla.Bo Widell, en av de aktiva i forskningsfonden.Bromölla
Det behövs mer pengar till att forska eftersom sjukdomarna bland oss bara ökar och blir fler. Man läser om fonder som stödjer arbete och forskning om cancer, hjärt & kärlsjukdomar, diabetes mm. Lions i Skåne tillsammans med Region Skåne har startat en forskningsfond som inte inriktar sig på enskilda sjukdomar, utan stödjer forskningsprojekt och avses komma patienten till snar nytta.

Forskningsfonden startade i fjor och det är Lions södra distrikt som är huvudman i samarbete med Region Skåne. En stor summa pengar kommer samlas in till medicinskt forskning. Det är det av Region Skåne utsedda forskningsrådet som kommer avgöra vad pengarna kommer gå till eftersom Lions inte själva har kunskaper eller resurser att bedöma ansökningar om forskningsmedel.
Lions forskningsfond utfärdar minnesbrev till minne av avlidna och gratulationsbrev vid uppvaktning, vilket är ett sätt för företag och enskilda att bidra till forskningen.
Bo Widell som sitter i styrelsen i Lions Bromölla, är en av de aktiva i forskningsfonden och han är mycket positiv till fonden.

– Sjukdomarna har bara ökat sedan 1900-talet och det är därför så otroligt viktigt med forskningen, förklarar Bo.
Forskningsfonden, som har 90-konto, både på plusgiro och bankgiro, för insättning av pengar, har som mål att stödja klinisk forskning, det vill säga patientnära forskning som bedrivs på mindre sjukhus och vårdinrättningar inom Region Skåne.
Till skillnad från andra insamlingsfonder ska forskningsfonden inte samla pengar på hög i stora räntebärande fonder utan insamlade medel ska användas så snart som möjligt för att stödja forskningsprojekt och utvärderingar av diagnostik och/eller behandlingsmetoder men också för att stötta kunskapsutvecklingen.
Lions Forskningsfond Skåne drivs helt av ideella krafter varför de administrativa kostnaderna är de lägst förkommande – cirka 3 %.
Läkare som i sitt arbete möter patienten behöver tid för forskning för att kunna följa upp resultat av behandlingsmetoder. Inom dagens sjukvård är det svårt att få tid och pengar till sådant arbete. Du kan därför hjälpa till genom att ge pengar till forskningsfonden. Gå in på www.lffs.se för att se hur du kan ge bidrag. En dag kanske du eller någon du känner drabbas av något som hade behövt mer efterforskning.

Text & Bild: Veronika Brink

Föregående artikelKyrkokonsert i Näsum med far och son Sigfridsson
Nästa artikelTaxi Bromölla – Sverigetaxi Bromölla