företagssammakvinnor…som också är ett Lokalt resurscentrum, LRC

Att vara ensam företagare är intressant och ett sätt att leva. Det kan dock vara ensamt emellanåt att inte ha arbetskamrater att bolla idéer med. Det är därför Christina bildades 2007 från noll av eldsjälar. För att synliggöra kvinnors företagande. För att skapa en mötesplats där kvinnor kan träffas. Där företagande kvinnor kan hitta samarbetspartners, få tips av andra, göra studiebesök, bolla idéer, lyssna på föreläsare, delta i projekt och utvecklas.

Christinas mötesplatser är i ständig rörelse – beroende på vilka behov som dyker upp. Det började med träffar en gång i månaden. Oftast kvällstid och med olika föreläsare. Men en del företagare ville hellre ha frukost träffar. Detta mynnade ut i en återkommande nätverksfrukost på Nostalgia CoffeeHouse andra tisdagen i månaden. En stimulerande timma innan jobbet börjar.

-Det är deltagarna som själva önskar vilket tema vi ska ha nästa träff, säger Solveig Cappelen, verksamhetsledare. Samverkan är en röd tråd i Christinas visioner och arbete. Samarbete med aktörer inom den egna kommunen, andra kommuner och län samt internationellt arbete har gett medlemmar viktiga affärskontakter.

– Tack vare RRC, Regionalt RecursCentrum i Skåne, har vi haft studiebesök från Litauen, Tyskland och nu senast Armenien. Företag från Christina har varit i Tyskland för utbyte mellan företagen. Nu planeras ett gemensamt projekt för erfarenhetsutbyte mellan företag, kommuner,

RRC, LRC Christina och högskolorna i dessa områden.

Tillsammans med nätverk och kommuner i Skåne nordost och Blekinge deltar Christina i ett RRC-projekt där Kristianstads kommun är projektägare. ”Affärsutveckling genom samverkan” – ett lyckat projekt som detta år vänder sig till företagande kvinnor eller de som har en idé om att starta företag och som är intresserade av aktiviteter/företagande. Viktiga områden är bl a Kusten, Skogen, Caféer, Frukt och bär. Lönsamma och hälsosamma företag är en grundfilosofi. I samma projekt finns Successteam – en mycket populär metod om hur du utvecklar ditt företagare antingen vid nystart, när du vill anställa personal eller vill utveckla nya idéer.

I september startar Christinas eget projekt Parkbänk, som genomförs i hela Skåne. Ett praktiskt styrelseprojekt som tar avstamp i årets händelser inom föreningar/ företag.

-Tre träffar i fyra terminer där varje träff har föredrag, workshop och diskussion/utbyte av erfarenheter.

text & bild Uffe Jönsson

Föregående artikelEveröds drycker – Det lokala profil vattnet
Nästa artikelBockeboda Handelsträdgård – Den GIFTFRIA odlingen