Hässleholm
Med fokus på att hjälpa unga att få jobb började Håcan Nilsson från Sparbanken 1826 tillsammans med Gabriella Bragée från Skåneidrotten nysta i hur ungdomsarbetslösheten skulle kunna minskas. De ville hitta ett gemensamt engagemang och tog därför kontakt med Arbetsförmedlingen i Hässleholm. Resultatet av samarbetet presenteras nu i form av ett unikt program riktade till arbetslösa ungdomar.

Den stora ungdomsarbetslös-heten har under det senaste året fortsatt att vara ett stort problem i Sverige. Enligt statistik från Statistiska Central-byrån och arbetskraftundersökningarna låg ungdoms-arbetslösheten (personer mellan 15-24 år) i juni i år på 17,3%. På grund av detta beslöt sig Håcan Nilsson att något behövde göras. I samråd med två andra aktörer kom de fram till en lösning.

Utbildningsprojektet ´´Unga och jobb´´ är uppdelat i 3 steg och involverar totalt 15 ungdomar som varit arbetslösa minst i 3 månader. Första steget är praktikförberedelse, andra steget är praktik i en lokal förening och tredje steget är praktik ute på arbetsplats hos olika företag. Under programmets gång blir det kontinuerlig återkoppling med ungdomarna. Programmet börjar med 14 dagars förberedelse. Fokus under dessa dagar ligger på bland annat personlig utveckling, ledarskap och ekonomi. Till sin hjälp har ungdomarna den kända mindfullness-instruktören, pedagogen och föreläsaren Igor Ardoris. Ardoris är känd från tv-serien om problemklassen klass 9A där fokus låg på att förbättra niondeklassarnas betyg under ett fåtal månder.

De två första dagarna tar Igor hand om ungdomarna. De får lära känna sig själva och lära sig att ta fram både styrkor och svagheter. Målet är att stärka ungdomarnas självförtroende och ge mer mod. De följande dagarna kommer bland annat bestå av livsstilskunskap presenterat av Region Skåne och ”Bli ditt eget varumärke” med Ingela Ekman. På informationsdagen med Sparbanken 1826 om vardagsekonomi får ungdomarna chans att ställa ekonomirelaterade frågor samt lära sig göra upp en budget att följa, handskas med enklare juridik och hur man skriver olika sorters avtal. Sista dagen består av utvärdering tillsammans med ungdomarna. Därefter är det dags för dem att välja företag att praktisera på. Steg två består av 14 dagars praktik på idrottsföreningar eller andra lokala föreningar runtomkring Hässleholm.Steg tre är sedan praktik ute på arbetsplats under 2 månaders tid.

Redan från början berättar Håcan Nilsson att engagemanget från både företag och olika föreningar varit enormt stort.
– Vi bjöd in till informations-lunch där vi träffade både företag och föreningar. Vi fick ett bra gensvar ifrån allhopa och alla överens om att det var en god idé. Det kändes som det kunde bli en bra fortsättning, där det inte bara talas på mötet om hur kul det hade varit om det dragit igång, utan att diskussionerna faktiskt fortsatte efteråt. Alla har varit så positiva till samarbetet och det ger en sådan energi, berättar Håcan.

Om slutresultatet blir bra försäkrar Håcan att diskussionen är öppen för fler samarbeten i framtiden. Tanken att starta upp projektet i närliggande städer såsom Kristianstad är inte helt främmande.
– Jag gör gärna fler samarbeten tillsammans med Arbets-förmedlingen och Skåne-idrotten, avslutar Håcan.

Text: Lotta Bjärlestam
Bild: Veronika Brink

Föregående artikelSveriges hundtätaste kommun
Nästa artikelKorsordsvinnarna September 2013