Möte angående kommande Gå-fotboll

Karlshamn
Högadals IS har planer på att börja med Gå-fotboll eftersom det är ett roligt projekt där man tänker på samhällsnyttan. Det handlar om hälsa, gemenskap och att man ska samarbeta.
Tobias Mattsson har varit ordförande sedan 2014 och berättar att Högadals IS ständigt vill hitta på nya grejer. De vill att Högadals IS ska vara en förening för alla där de vill vara närvarande i Högadal och vill börja använda planen mer dagtid. De har alltid varit knuten till mycket ungdomsverksamhet men vill nu även satsa mer på de äldre.
Genom ett första möte vill de nå ut till allmänheten för att få i gång Gå-fotboll verksamheten. I Högadals IS klubbstuga bjöds det på fika och det var bland annat besök ifrån PRO Karlshamn, Karlshamnsbostäder och fotbollsföreningarna i Blekinge. På mötet kunde man deltaga för att visa sitt intresse för Gå-fotboll och för att komma med idéer. Genom mötet kunde de möta besökarna och få feed back från dem och se vad de vill.
I PRO Karlshamn kom två herrar från friskvårdskommittén och de berättade att det inte alltid är så lätt att få äldre att röra på sig. Det kan vara bra att locka till sig seniorer utan krav på att de måste deltaga utan för att bara komma på en fika. Högadals IS klubblokal kan bli en trygghet för seniorer. De vill att deras lokal ska användas mer och att man ska samarbeta med andra. Det var en man som kom på mötet för att han var intresserad av att deltaga i Gå-fotboll.
Han är intresserad av alla idrotter och att träffa vänner och har även gått Högadals IS Gölarundan. Det är bra med ett provtillfälle för att känna om Gå-fotboll är något man klarar av eller inte. Kanske kan det få några att aktivera sig och att det då kan spridas till fler. Alla kan vara med i Gå-fotboll och det är svårare än vad man tror. Det spelas på en mindre plan utan målvakt där man inte får lov att springa. Man måste gå annars lämnas bollen över till det andra laget. Man ska inte vara för många på en plan för då gör man inte mål så ofta. Fotbollsföreningarna i Blekinge tycker att det pedagogiska upplägget är viktigt. Alla ska vara med så att inte några bara sitter och tittar.
Tobias Mattsson berättar att Gå-fotboll är stort i Danmark och på Youtube kan man se hur det går till. Provtillfällen av Gå-fotboll kommer att genomföras i januari nästa år. Hur kommer det då sig att Högadals IS vill börja med Gå-fotboll? Blekinge fotbollsförbund och SISU ville tillsammans med Högadals IS göra något nytt. Tobias Mattsson berättar att de ville göra något som ingen annan gjort tidigare. Det ska vara känslan av att de är själva, vi var först. Sedan om andra vill ta efter hjälper de gärna med tips och råd.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelJuristen förklarar
Nästa artikelDecember månad och snart nytt år