Staffan Håkansson utanför Bräkne-Hobys kulturhus

Bräkne-Hoby
Staffan Håkansson har blivit frontfigur för vandringsgruppen, som är en del av föreningen Bygd i samverkan. Vandringgruppen startades i september 2018 för att det var en ungdom som tyckte att Bräkne-Hoby blivit oroligt med cykelstölder.
Även Staffan hade varit inne på samma spår i många år och blev därför glad när ungdomen tog tag i det och gjorde verklighet av tanken. ”Jag hjälper till” sade Staffan eftersom han hade erfarenhet av liknande sedan tidigare. Staffan hade tänkt på det länge och vill förmedla ut att i Bräkne-Hoby har man ögon och öron öppna.
Från början var de 10–12 personer i vandringsgruppen och när de är ute så kör de oftast bil eller promenerar. De är alltid två för att det känns tryggare. Staffan har varit med från början och det gläder honom att det tillkommit många ungdomar som gjort att de kunnat starta en ungdomsgrupp inom vandringsgruppen.
De har varit ute och pratat med ungdomar och sagt till dem att säga till när de ser något olämpligt. De har fått skapa sig en bild över hur det ser ut i byn och var ungdomarna finns. Men Staffan poängterar att det är viktigt att ungdomarna i byn har någonstans att ta vägen för de har ju också rätt att få vara där. Men om de bryter mot lagen kan Vandringsgruppen rycka in och föra en dialog med ungdomarna.
Ett annat problem de har är att en del parkeringsplatser saknar belysning vilket gör att de blir oskyddade mot bensinstölder när det mörknar. Vandringsgruppen kan kolla upp bilar som ser misstänksamma ut och ibland är bilarna avställda.
De kan även kolla efter onaturliga saker där människor uppträder märkligt och skadegörelse. När Staffan gick med i Vandringsgruppen fick han information från polisen om vad man får och inte får göra och den informationen har han i sin tur berättat för resten av vandringsgruppen. De håller avstånd och är ögon och öron för polisen. Staffan har även informerat PRO, SPF och Lions så att de vet att de finns.
Däremot är det hemligt vem som är med i vandringsgruppen för att skydda medlemmarna. De har ett bra nätverk i byn. ”De upptrampade stigarna finns om något allvarligt skulle hända” säger Staffan. Staffan cyklar mycket och då har han koll på platser och bilar som han cyklar förbi. ”Det händer mest från mörkrets inbrott till det ljusnar” säger Staffan. Väder och vind påverkar för är det regnigt och kallt är det inte lika mycket människor ute i byn. På sommaren är det mer rörelse ute och även under veckoslut.
I vandringsgruppen är de väldigt varierande åldrar, alltifrån 15 och upp till 75 år och de promenerar i Bräkne-Hobys centralort och ute i Bräknebygden. Staffan har startat Facebookgruppen ”Det händer i Bräkne-Hoby” där vandringsgruppen lägger ut ibland. I den gruppen kan de även hjälpa varandra om de ser något misstänksamt.
Bräkne-Hoby borna är positiva till Vandringsgruppen och tycker att det är bra. Många äldre tycker att det känns tryggt. Staffan vill belysa att man alltid ska kontakta 114 14 vid brott och om det är pågående brott måste 112 kontaktas.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelNu inreder de bilarna också
Nästa artikelLundqvist Kafé i Bromölla – Köpmangatan 15