Mikael Åman

Karlshamn
Mikael har ett stort samhälls- och föreningsintresse för att han är en del utav det och känner att om han inte gör något kommer han inte att kunna sova gott om nätterna.
Mikael ska tillsammans med andra starta en multikulturell samhällsförening i Karlshamn som kommer att heta Vide. Medlemmarna kommer att vara hälften män och hälften kvinnor och de kommer ifrån Sverige, Palestina, Somalia, Chile och Syrien.
Genom föreningen ska invånarna få en röst och där man kan lämna medborgarförslag. Mikael har en stor tilltro till föreningen eftersom tillsammans blir man stark. – Vi behöver ifrågasätta mera, säger Mikael. Man borde vara mer nyfikna och fråga Varför som barn ofta gör. I sitt bostadsområde startade Mikael en grannsamverkan med sina grannar där de hjälper varandra. De tar in varandras post när de är bortresta och visar omtanke till varandra genom att ha koll på varandra vilket ger en fantastisk sammanhållning.
– Det borde finnas grannsamverkan i alla områden i hela Sverige, säger Mikael Åman. Man finner styrkan i föreningen. Mikael Åman startar gärna fler föreningar för att han tycker att det behövs fler föreningar i samhället. Men föreningarna ska vara efter intresset och inte efter etnicitet. Det behövs mixade föreningar så att man kan lära sig språket och kan lära sig utav varandra.
Mikael tycker att det är berikande att få insyn i hur invandrares kultur fungerar. Hur de löser sin vardag. Han har en god vän från Somalia som är lätt att prata med och som gör att han får inblickar i somaliska världen med kultur och historia. – Sverige är världens bästa land med möjligheter. Många syrier som kommer hit har ett flow och driv säger Mikael. För att integreras i samhället behöver de få lära sig hur man gör rätt från början. Eftersom kunskap är makt behöver de få utbildning och att lära sig språket. Mikael Åman är engagerad i ett integrationsprojekt där han tillsammans med vuxenskolan och Karlshamns bostäder samt två företag gör olika aktiviteter för invånarna. På KABO-skolan som är på tre tillfällen träffas deltagarna för att lära sig om vad man ska tänka på när man bor i lägenhet hos Karlshamns bostäder. Det kan vara hur man förhindrar fuktskador, hur man sop sorterar, hur man rengör i och bakom ugnen, varför blir det stopp i vasken, parkeringar och störningar. Självklara frågor för en del men alla lär sig något nytt. Det är blandade grupper med både svenskar och andra etniciteter.
En kvinna på en träff sa – Jag har bott hos KABO i 50 år och har gjort fel i hela mitt liv. Mikael Åman rekommenderar alla att gå på informationsträffar om boende och om man inte bor hos KABO kan man kontakta vuxenskolan vid intresse så kanske det finns möjlighet att starta en studiecirkel där. Mikael och vuxenskolan har även grupper för föräldrar där man kan få tips och råd om föräldraskapet och dela erfarenheter med varandra.
Nu under pandemin har Mikael Åman synts flitigt på Facebook där han genom olika videos tillsammans med Jane Jonasson gett boenderåd och tips. Troligtvis kommer de att utöka projektet till fler ämnen.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelJuristen förklarar: Äktenskapsförord
Nästa artikelVar kommer ursprungligen julgranen ifrån?