Karlshamns Kammarkör.

Asarum
Karlshamns Kammarkör under ledning av Justin Hazelgrove. Denna konsert är ett tillfälle för kören att minnas sin bortgångne ledare, Björn Stoltz. 

Konserten följer temat ”från mörkret till ljuset”, och speglar sorgeprocessen som vi upplever när vi förlorar någon nära oss, allt från förtvivlan till hopp, och avslutar med en påminnelse att vi inte går ensamma genom mörka tider.  Detta är ett tillfälle för alla att uppleva en helande stunds berörande musik.  Ett flertal instrumentalister med koppling till kören medverkar.

Björn Stoltz föddes 1951 i Motala. Hade redan på sin femtonde födelsedag sin första orgelkonsert. Utbildade sig vid Musikhögskolan i Stockholm, med bl a Eric Ericson som lärare i kördirigering. Efter solistdiplomexamen i orgel och några år som konserterande solist runt Europas orglar, blev så småningom Malmö och dess Musikhögskola basen kring ett antal års lärarskap i orgel.

1985 genomförde Björn Stoltz en konsertserie med Bachs samtliga orgelverk i Malmö kyrkor. Andra stora projekt var Orgelspelen i Malmö, Skånes Orgelvecka m.fl. Efter flytt till Helsingborg, startade han där Skånska Vokalensemblen, som under tio års tid producerade såväl gammal som ny kyrkomusik i en aldrig sinande ström. 1999 flyttade Björn till Karlshamn, och en tjänst som kyrkomusiker i Asarums församling, efter att något år tidigare tillfälligt tjänstgjort i Mörrum. Redan hösten 1999 startade han Karlshamns Kammarkör, med motto att ta ansvar för och värna den nordiska körlyriska a cappella traditionen. Hans sista konsert, körens 172:e i ordningen, blev Nationaldagskonserten 2016.

Som konstnärlig ledare för kören, svarade Björn även för design av alla konsertprogram och affischer, ljussatte och dekorerade olika konsertlokaler.

Under sina 15 år i Asarum genomförde Björn ett stort antal, mycket uppskattade orgelkonserter. Hans musikaliska gärning innefattade också en förmåga att hitta, stödja och ge plats för nya, unga musiker och sångare. Många av dessa har under perioder också sjungit och även på annat sätt medverkat i Kammarkörens produktioner.

De sista åren var Björn verksam i Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.

Han tilldelades 2009 Karlshamns Kommuns Alice Tegnérstipendium, för sina betydande insatser för Karlshamns musikliv. 2014 utnämndes han till medlem i den konstnärliga kommissionen för den internationella körfestivalen i Verona.

Björn Stoltz avled september 2016.

Karlshamns Kammarkör är en fristående vokalensemble, med ett 35-tal medlemmar. Körens ursprungliga motto nordisk körlyrik, har efterhand utvidgats mot ffa europeisk konstmusikalisk a cappella repertoar, inklusive nutida tonskapande i körklassisk tradition inklusive uruppföranden av ett flertal verk. Förutom a cappella konserter har kören under åren framfört ett stort antal verk för kör och orkester, såsom Bachs Juloratorium och Johannespassionen, Requiem av Mozart, Fauré och Duroflé för att nämna några.

Kören har sedan starten genomfört ett flertal turnéer inom Sverige och ute i Europa, med deltagande i körfestivaler och körtävlingar i ett antal olika länder; Polen, Tyskland, Italien, Frankrike, Ryssland.

Justin Hazelgrove.

Sedan Björn Stoltz bortgång leds kören av Justin Hazelgrove. Han är verksam som körpedagog i Karlskrona-Aspö pastorat. Justin, som kommer från USA, var där aktiv som universitetslärare inom körmusik och som körledare. Justin har en doktorsexamen inom kördirigering från University of North Carolina at Greensboro med sång och sångpedagogik som biämne. Ytterligare studier vid Eric Ericson International Choral Centre i Stockholm och vid Malmö Musikhögskola.

Övriga medverkande: Berndt Sjögren saxofon, Jenny Samuelsson flöjt, Johan Sandberg tenor, Alexandra Brorsson violin, Mikaela Brorsson violin, Pär Lindqvist viola, Annika Mischke cello, Jan Everling kontrabas, Fredrik Schurzter piano och orgel

Tid: Lördagen den 28 oktober kl. 18.00.
Plats: Asarums kyrka

Ingemar Bergstrand                                                                                                    Karlshamns Kammarkör

Föregående artikelKarlshamns Musikkår stoltserar i sin resa till Sopot
Nästa artikelSölvesborgs Närradio presenterar kommunens föreningar