Ingmar Holgersson (Intregrationssamordnare Karlshamn kommun), Cissi Dahl (föreningen Inkludera i Karlshamn/Schvung), Anna Deutgen (projektledare för Gilla Karlshamn), Magnus Arvidsson (Svenska kyrkan) och Emanuel Norén (Studieförbundet NBV).

Karlshamn
Den 12 oktober samlades gänget som ansvarar för Gilla Karlshamns första serie av workshops under paraplynamnet Gilla Innovation. Under tre tillfällen bjuder man in invånarna för att hitta lösningar på frågan ”Hur inkluderar vi flera i Karlshamn?”.

– Under våren skickade vi ut en enkät där vi bad Karlshamnsborna att sätta betyg på de insatser och förslag som våra fokusgrupper arbetat fram. Man fick sätta betyg baserat på hur stor betydelse man trodde insatsen hade för ett gott livsklimat. Det förslag som fick absolut bäst betyg plockar vi nu in i vår första Gilla Innovation, berättar Anna Deutgen, projektledare.

Fokusgrupperna som varit en del av Gilla Karlshamns arbete sedan starten har nu lagts ner.
– I fokusgrupperna samlade vi vår första målgrupp, dvs företag, politiker och tjänstepersoner, och en mängd förslag togs fram. Nu i nästa fas sätter vi invånarna i fokus. Tänk vilket genomslag vi kan få om 32000 börjar tala gott om Karlshamn! berättar Anna.

För varje tema i de workshops som anordnas finns minst tre partners knutna som kan ta idéerna vidare. I frågan om inkludering i Karlshamn är dessa Studieförbundet NBV, Svenska Kyrkan, Karlshamns kommun och föreningen Inkludera i Karlshamn.
– Det säkerställer att det blir verkstad och resultat, berättar Anna vidare.

En av bärarna är Studieförbundet NBV.
– Vi är ett studieförbund som vill se människor och idéer växa. Därför är det självklart att vi medverkar i det här. Det är i mötet mellan människor den sanna inkluderingen sker, berättar Emanuel Norén.

Magnus Arvidsson har stor erfarenhet av inkluderingsarbete redan via sitt uppdrag i Svenska kyrkan och sitt arbete med nyanlända bland annat på Guö.
– Svenska kyrkan är en kraft som aktivt arbetar för inkludering i samhället. Vi vill genom våra resurser vara med och möjliggöra goda idéer och förhoppningsvis ta dem vidare in i verksamheten.

Karlshamns kommun står också inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Arbetet med att stärka innovationsförmågan i vardagen är viktig, menar Ingmar Holgersson, integrationssamordnare på Karlshamns kommun.
– Vi vill gemensamt hitta nya metoder som bidrar till ett inkluderande samhälle men även genom innovativa idéer lösa vardagsproblem och skapa goda förutsättningar för alla.

Pågående workshop.

Cissi Dahl från företaget Schvung har på olika sätt varit engagerad i Gilla Karlshamn från starten och har också deltagit i fokusgruppen för fritid/idrott.
– Jag har nu varit med och startat föreningen Inkludera i Karlshamn som vill hitta andra aktörer och personer att samverka med. Genom behovsstyrda lösningar vill vi öka människors känsla av tillhörighet och inkludering i Karlshamn. Det här blir en perfekt ingång till vårt kommande arbete.

Två träffar återstår på samma tema kvällstid den 8:e och 27 november.
– Man kan välja att vara med på alla tillfällen eller på ett enstaka och de sista äger rum på kvällstid för att fler ska kunna vara med, hälsar alla initiativtagarna

Text & Bild: Anna Deutgen

Föregående artikelFernströmska monumentet med minnen av granit
Nästa artikelBlekinge Sjöfartsmuseum med anor från 1875