Monumentet som verkar genomgå renovering vid vårt besök.

Karlshamn
En minnessten står längst med Mieån och är till minne av A.K Fernström och Karlshamns storhetstid i stenindustrin.

Detta monument som nu är över 100 år består av elva olika polerade granitsorter och väger hela 28 ton. Karlshamns epok som ledande inom just stenindustrin är för alltid förknippad med en person, Alfred Kofoed Fernström. Han kom till Karlshamn under 1800-talet och byggde ett imperium. Från början var han från Borgholm och hade insett tidigt att graniten i Blekinge hade hög potential. Därför startade han A.K Fernströms Stenindustrier i Matvik och så småningom bröt företaget även sten i Sternö.

Alfred tog själv före sin död 1912 initiativet till att företaget skulle representeras på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Företaget skapade då ett monument som visade de stensorter som Fernströms bröt och marknadsförde. Efter utställningen i Malmö sattes monumentet upp vid familjen Fernströms Villa Sternö på Stärnö, där det stod fram till 1960-talet. Efter det var det placerat vid Sternö reningsverk och till slut sattes upp vid Meyers plan längst med Prinsgatan i stan år 2016.

Flera byggnader runt om i världen som har fått präglas av Fernströms granit, bland annat pelarraderna utmed stadshuset i Stockholm och Empire State Building.

Text & Bild: Daniel Sverkersson

Föregående artikelUngdomarnas åsikter räknas
Nästa artikelInvånarna bjuds in i Gilla Karlshamn