Stina Olsson och Robin Holmgren i Hällaryd IF

Karlshamn
Föreningarna Hällaryds IF, Asarums IF, somaliska föreningen och Karlshamn United har börjat nattvandra i Karlshamn kommun i samverkan med polisen och kommunens fältverksamhet för att öka tryggheten. Robin Holmgren tillhör Hällaryd IF och tycker att det är viktigt att dra sitt strå i stacken för att finnas där för att öka tryggheten genom nattvandringar. Stina Olsson berättar att HIF nattvandrar för att det är ett sätt för deras förening att bidra till sin kommun och göra gatorna trygga för unga såväl som äldre. Genom att deltaga kan HIF och de andra deltagande föreningarna synas utåt och få ett bidrag för det som de bistår med. Nattvandring behövs för att folket som rör sig på stan ska känna en trygghet och för att det ska vara fler vuxna ute, men också för att Fältgruppen får en förlängd arm berättar Robin. Herrsidan av HIF har i skrivande stund inte haft någon vandring än men förra året gick de i Karlshamns centrum och även i Asarum och Mörrum vid några tillfällen. Stina berättar att de har en nära kontakt med trygghetssamordnaren Anna Sunnetoft som emellanåt meddelar vart vandringen är önskvärd. – Nattvandring behövs för att möta ungdomar som väljer att hänga utomhus, med en förhoppning om att bidra med trygghet snarare än att avståndet mellan vuxna och ungdomar blir större. Jag tror också att många tonårsföräldrar känner en trygghet i att det finns andra vuxna ute, säger Stina Olsson. När Karlshamn kommun lade ut information på Facebook om nattvandring tog HIF tillfället i akt att gå på en informationskväll.

Asarum IF berättar att Karlshamns kommun skickat ut till samtliga föreningar med förfrågan om nattvandring men under covid-19 har endast de föreningarna med utbildning kunnat delta. I Asarums IF är det olika lag i föreningen som är aktiva i nattvandringen. Pengarna som de får kommer att användas till insamlingar till olika ändamål i trivsel och sammanhållnings aktiviteter eller anmälningsavgifter för cuper och matcher. Hällaryd IF sparar inte till något särskilt men säger att i dessa tuffa tider som alla föreningar upplever så finns det alltid lite hål att täcka. – Men framför allt gör vi detta för att ställa upp för samhället, säger Robin Holmgren. Responsen har varit positiv från alla åldrar, både föräldrar och barn. Många av medborgarna tackar för föreningarnas arbete och vid tillfällen då de har pratat med polis, fältare och andra vuxna förstår dem att det dem gör är viktigt. – Vi i Asarums IF/FK har en större målbild framåt att kunna bidra med en samlingsplats och fritidsgård för barn och ungdomar att kunna träffas uppe på IP under kvällar och helger med ideella krafter, säger Fredrik Wijk. – Jag vill uppmana fler föreningar och andra vuxna att nattvandra. Vi kan alla bidra till att staden vi bor i är ett tryggt och säkert ställe. Dessutom är det bra motion och man får se många fina sidor av Karlshamn, hälsar Stina Olsson på Hällaryd IF.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelMarianne öppnar sin trädgård i Håkanryd och säljer ovanliga växter!
Nästa artikelFrån torp till strandkrog i Valje