Wibergs torp i Valje

Valje

Många av oss vet idag var badplatsen i Valje och var Valje Strandkrog är belägna. Långt tidigare fanns på denna plats ett arrendetorp lydande under Valje Gård. Byggnader och mark var belägna mellan Valjeviken i söder, järnvägen, Sissebäck i öster och Getabäcken i väster. Rudolf Viberg hette arrendatorn, då för nästan hundra år sedan. Rudolf och hans Anna, född Hansson fick tillsammans två barn, Nils Gustaf Ragnvald (1930-09-21/1998-07-23) och Ella Anna Maria (1928-10-01/2011-05-28). Ulla Johansson som bor i Valje med adress just Vibergs Väg, berättar om händelser som haft betydelse och påverkan på Nisse Vibergs liv och leverne. Dessa hade också betydelse för etableringen av den kioskrörelse som senare byggdes upp i den del av Valje som låg inom dåvarande Ivetofta kommun. Under senare delen av 1940-talet förvärvade dåvarande Ivetofta kommun marken, dels för villatomter utmed vägen och dels som rekreations- och fritidsområde längs med stranden. I samband med detta markö-vertagande friköpte familjen Viberg ett markområde på 3000 kvm vari byggnaderna ingick. Efter det att föräldrarna avlidet och systern flyttat hemifrån bodde Nisse Viberg kvar här fram till 1964, då Nils B Jönsson från Valje förvärvade fastigheten. Efter försäljningen flyttade Nisse till en lägenhet i ett av de två hyreshus som byggts på Vidriksbergsområdet. Några år senare lämnade han Valje och flyttade till Anna-Maria L i ett hus på Tians väg 72 i Bromölla. Där levde han fram till sin död i juli 1998. Han blev 68 år gammal. Sitt dagliga förvärv hade Nisse på Iföverken där han arbetade som glaserare. Han drabbades som många andra genom sitt arbete av s.k. stendammlunga och fick därför andra arbetsuppgifter under sina sista verk-samma år. Nisses fritidssysselsättning var under många år Edenryds idrottsförening. Klippte gräs och ritsade fotbollsplanen gjorde han under flera år. En verklig eldsjäl tillsammans med en annan likalydande, Karl-Erik ”Kick” Olsson.

En annan fritidsverksamhet var fisket i Valjeviken och speciellt nätfisket på våren. Nils B Jönsson var född och uppvuxen i Valje, bara ett stenkast från Nisse Vibergs föräldrahem. Han arbetade i unga år som lantbruksarbetare hos Karl Jönsson på Norrevång i Edenryd och efter det fick han arbete på Iföverken. Han började här i utelaget och fick därefter jobb som glaserare i saniteten. Ett arbete han hade till någon gång under1956, då han blev sjuk av reumatism och fick sluta arbeta på grund av sjukdomen.På våren 1957 ansökte Nils B Jönsson om handelsrättigheter i syfte att starta en korvkiosk. Ansökan beviljades och kontakt togs med Nisse Wiberg om att av honom arrendera ett markområde för ändamålet.Efter överenskommelse skrevs ett hyreskontrakt för en viss tid framöver och byggandet av en korvkiosk kunde påbörjas 1958. Den stod klar samma år och verksamheten kunde startas upp. Det framkom ganska snart att enbart korvförsäljning inte var lönsamt och en tillbyggnad för traditionell kioskverksamhet uppfördes ganska snart samma år.Efter några års verksamhet köpte Nils B Jönsson fastigheten av Nisse Viberg. 1964 revs samtliga byggnader och tomten planades av och gjordes i ordning.Ytterligare en tillbyggnad av kiosken gjordes 1964 och denna gång även med källarutrymme under en del av kiosken.Bostadshuset på Kristianstadsvägen såldes och en ny villa byggdes på tomten intill kios-ken för att ha närmare och bättre uppsikt över verksamheten. I mitten av 70-talet slutade Nils B Jönsson med kioskverksamheten och hyrde ut denna till Gösta och Inga Lisa Jönsson.Efter en tid avyttrades fastigheten med huset och kioskverksamheten.Fastigheten Grödby 94:1 avstyckades den 28 oktober 1988. Efter ytterligare två ägarbyten 1989 och 1997 så köptes 2002 fastigheterna Grödby 94:2 och 94:3 av den nuvarande ägaren. Befintlig byggnad arrenderades i oktober 2011 av Petar Milos-avljevic som bedrev krogverksamheten fram till nyligen. Ny krögare för 2021 är Leffe Karoussis, som bl.a. är delägare i Baldakinens pizzeria i Bromölla. När så möjligheten dök upp att köpa Valje strandkrog tog han den.

Sammanställt av: Bosse Ferm Källa: Ivetofta Hembygdsförenings årsskrift 2020Intervjuer gjorda 2019 med Lasse Johansson och Ulla Johansson.

Föregående artikelFöreningar nattvandrar för ett tryggare Karlshamn
Nästa artikelVarför var Nils så populär?