Fullt i stora rummet i Stålagården.
Mörrum – Berättarkvällen som Mörrums Hembygdsförening anordnade som en del i Berättarkraft, Blekinges egen litteratur och berättarfestival, blev ett så lyckat arrangemang som man hade önskat att det skulle bli.

Lotta Karlsson och Gunnar Jeppsson.

Intresset för kvällen var så stort att ett anslag om fullsatt fick sättas på ytterdörren före arrangemanget skulle börja.
Rubriken för kvällen var ”Berättelser från Mörrumsbygden”. Sex personer läste berättelser från olika delar från bygden allt ifrån Vekerum i söder till Forneboda i norr. Några berättelser var gamla nedteckningar, men några var också nyskrivna som uppläsarna skrivit i den skrivarcirkel som pågått under hösten på Stålagården. Efter att kvällens presentatör, Gunnar Jeppsson som tillsammans med Rune Svensson sammanställt kvällens program, berättat om kvällens tema inledde Leif Gustafsson med att läsa från ”Karlshamnstidningen” som gavs ut den 7 november 1932. En av artiklarna som lästes handlade om hur polisen tagit några hembrännare i Flueryd. Till skillnad från artiklar i dagens tidningar utpekades hembrännarna och nämndes vid namn. Efter denna uppläsning läste Ann-Margreth Sandgren upp sina nedtecknade minnen från sin barndom och uppväxt i Vekerum.
Roy Johansson läste vad han skrivit om minnen från sin skolgång i Forneboda skola. Minnen som innehöll en del busstreck.

Assar Johnssons barn Peter Assarson och Elisabeth Alexandersson.

Den berättelse som nog berörde åhörarna mest var ett gripande brev som den 29 februari 1916 lämnats till fattigvården i Elleholm. Brevskrivaren, den då åttiåriga Maria Svensson, hade skrivit till kommunalnämndsordföranden i Elleholm, som var den man som ansvarade för socknens fattigkassa. Brevet var en önskan om att få ett bidrag så att hon skulle kunna betala den ved hon köpt på avbetalning. Den utfattiga Maria Svensson, kallad Laxa Maria, hade varken pengar till mat eller till veden hon köpt. När brevet återfanns på 1960-talet var det fortfarande igenklistrat och troligen aldrig läst. Brevet lästes av Lotta Karlsson och forskningen om detta och om Maria Svensson lästes av Gunnar Jeppsson. (forskningen är gjord av Janne Charlesen). Efter paus med kaffe och fralla läste Lotta Malmstedt sin släkthistoria under rubriken ” I ett torp i Buskelund”.

Torsten Tenland.

Rubriken för sista uppläsningen var ”Assar – Mörrumsprofil”. Torsten Tenland läste här om sina minnen från Assar Johnsson från Mörrum som bl.a varit Torstens scoutledare. Trevligt var att två av Assars barn kommit från Småland för att höra berättelsen. Efter att Torsten informerat om skrivarcirkeln och uppmanat åhörarna att skriva ner minnen de har avslutade Rune Svensson kvällen och överlämnade blommor till dem som medverkat.

Text: Mörrums Hembygdsförening
Foto: Rune Svensson
Föregående artikelEkorrhjulet – Åsa Axelsson hade styrkan att lämna det
Nästa artikelBabs och Ellington med Malin Östh Band på Golfkrogen!