Sambor- varför gifter ni er inte?
Svaret kan vara ”Nää – det har liksom inte blivit av” eller ”Det kostar alldeles för mycket och det har vi inte råd med”.
Att det inte blivit av kan man kanske förstå – slöhet helt enkelt. Men att det skulle kosta en massa det är mera obegripligt. Vill man gifta sig i Svenska kyrkan så är vigseln kostnadsfri. Väljer man att gifta sig borgerligt så kan det beroende på kommun kosta alltifrån noll till kanske åttahundra kronor. Så kostnaden kan inte vara ett skäl till att inte gifta sig. Vill man efter vigseln bjuda de närmaste på kaffe och kanske en tårta så bör det också vara överkomligt.
Nåväl – så länge ni är sambor så kan det vara en hel del att tänka på – sådant som normalt i ett äktenskap styrs genom en ganska omfattande lagstiftning ”Äktenskapsbalken”. Äktenskapsbalken styr vad som gäller i olika situationer. För sambor finns också en särskild lag ”Sambolagen” men den är inte på långa väga lika omfattande.
Reglerna i äktenskapsbalken kan man inta avtala bort men det kan man med sambolagen. Då är frågan om man som sambor skall låta lagen gälla eller skall den avtalas bort. Låt oss först reda ut vad som sambolagen säger:
1. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
2. Samboförhållandet upphör om någon ingår äktenskap antingen med varandra eller med någon annan. Förhållandet upphör också om någon av dem avlider. Samboförhållandet upphör givetvis också om samborna flyttar isär.
3.Sambors gemensamma bostad och bohag som har anskaffats för det gemensamma boendet utgör samboegendom. OBS enbart bostad och bohag – inget annat! Det är då att särskilt observera att om samboförhållande skulle upphöra (se punkt 2 ovan) så är det endast bostad och bohag som har anskaffats för det gemensamma boende som kan bli föremål för bodelning. Allt annat hålls utanför.
4. Sambor ärver inte varandra men detta kan delvis lösas genom testamente.
Vad ni som sambor särskilt bör tänka på:
1. Gör en förteckning på vad var och en ägde när ni flyttade ihop. (Kan var mycket bra att ha tillgänglig vid eventuell bodelning).
2. För att säkerställa vem som köper vad – se till att det finns kvitton med köparens namn.
3. Eftersom sambor inte ärver varandra kan det vara lämpligt att upprätta ett inbördes testamente.
4.Gör en skriftligt överenskommelsen om hur de gemensamma utgifterna skall fördelas.
5. Skaffa ett gemensamt bankkonto för de gemensamma kostnaderna
6. Kontrollera eventuella livförsäkringar så det står rätt förmånstagare.
Genom att upprätta ett samboavtal kan man ganska specifikt gemensamt bestämma vad som skall gälla i olika situationer.
Tänkvärt: I ett äktenskap anses mannen normalt som far till barn som föds i äktenskapet och båda föräldrarna har gemensam vårdnad. Så är det inte i ett samboförhållande. Faderskapet för barn som föds i ett samboförhållande skall utredas av kommunens socialnämnd. Vidare får modern automatisk vårdnad om barnet. Vill båda föräldrarna ha gemensam vårdnad måste de särskilt ansöka om detta.
Bästa tipset – gift er!
Kontakta  gärna mig om du har övriga frågor. Eller om du har tankar på vad som ska skrivas i denna spalt.

               Sven-Göran Arnoldsson

jurist@infobladet.com

Föregående artikelSKOLRESAN
Nästa artikelMINNEN från 2006! Bromöllakalaset med invigning av Bromöllas nya IFÖ-torg.