Bromölla och Telia har tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen.

– Nu är det äntligen dags att ta nästa steg när det gäller bredbandsutbyggnaden i kommunen. säger Marie Wäppling, en glad och nöjd kommunchef.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband år 2020. För att nå detta mål har Bromölla kommun antagit en lokal bredbandsstrategi med målsättningar för både hushåll och
företag i kommunen.

Nu inleds ett långsiktigt samarbete med Telia och Skanova som bygger ut fiber i kommunens mindre tätorter. Det kommer också att skapa bättre förutsättningar för fiber på landsbygden, vilket är ett nödvändigt steg för att fler ska kunna erbjudas framtidens digitala möjligheter.

– Tillsammans med Telia kommer vi arbeta fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska komma igång och hur utbyggnaden ska genomföras, berättar Marie Wäppling.

Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband.

Från Telias sida är man också nöjd med avtalet.
– En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. I Bromölla kommun finns detta engagemang och därför väljer vi att satsa här, säger Mikael Jarmdahl, ansvarig för fiber till kommuner på Telia.

Avtalet skrevs på av båda parter den 3 september 2015. I slutet på september hålls ett uppstartsmöte med representanter från kommunen och Telia. Därefter påbörjas det viktiga utbyggnadsarbetet.
– Jag vill att Bromölla ska vara ett attraktivt alternativ för boende och företagande. En bra infrastruktur när det gäller fiber och bredband kommer att vara avgörande.

Nu siktar vi på att uppnå målen i vår bredbandsstrategi och vi är angelägna om att så många som möjligt väljer att ansluta sig till fiber, avslutar Marie Wäppling.

Föregående artikelNy fritidsgård för funktionshindrade
Nästa artikelHöstrusta med Wallenbergs Skor