En stolt Bernhard Bentzer med sin cykel.

Näsum
Bernhard Bentzer (1892-1970) föddes i Västanå. Han var son till kakelugns- och pottemakaren Lars August och hans hustru Bengta Bentzer i Västanå.
Bernhard gick i Västanå skola och efter skolavslutningen på 1890-talet hade han en rad arbeten. Han hjälpte sin far med att mala lera för framställning av krukor, lerfat, pottor, kakelugnar och ordnade fram ved till brännugnarna. Deltog i bygden som jordbruks- och skogsarbetare. Gick från gård till gård och hjälpte till med tröskning med slaga (plejlade), ofta tillsammans med en gammal man som kallades ”Bagaren”. Bernhard var också anställd vid Ivö kaolinbrott samt vid Kärraboda torvmossar. Under tonåren råkade han ut för en olycka. Splitter från en knallhatt gjorde honom blind på ena ögat.
I början på 1910-talet gifte sig Bernhard med Anna Lundblad från Västanå. Det var vid denna tid mycket fattigt i bygden. För att dryga ut kosthållet fiskade Bernhard med ryssja i Ivösjön samt med krok i Holjeån och biflödet Lillån. En annan fritidssysselsättning var jakt på Västanåberget, där han ibland fick tjäder och hare med sig hem. Fadern Lars August var en tid en av de rikaste i Västanå. Han lånade ut pengar till bönderna i byn mot att de betalade tillbaka med ränta. Ett av de första åren på 1900-talet, kanske var det på Bernhards 20-årsdag, fick sonen en cykel av fadern. Samtidigt skaffade sig också August Nilsson, ”Täppes-Augusten”, i Västanå en velociped. Sannolikt var cyklarna av märket Kilen. De unga herrarna färdades fortare än alla andra i Näsum. För att imponera på befolkningen hade de kavajerna uppknäppta så de fladdrade i vinddraget.
Bernhard cyklade ofta till Sölvesborg för att skaffa färsk sill och brännvin. Sillen hämtades vid denna tid normalt med häst och vagn. Vissa gick till ”stan” med en handkärra.”Gompe-Schänn” hämtade sillen i Karlshamn och hade sin bastanta kvinna på den för hand dragna kärra. Han sprang långa stycken av vägen och borde ha blivit maratonlöpare.
Ännu på 1920-talet var cykeln ej vanlig i Näsumsbygden. Bl.a. gick de som arbetade i kaolinbrottet på Ivö den långa vägen ut till Gubbaviken i Klagstorp, där de sedan tog sig över till Ivö med båt. Efter dagens slit var det samma väg tillbaka, till exempelvis Västanå.
Ovanstående har lämnats av Eric Bentzer, Västanå, som är övertygad om att hans far var den förste cyklisten i Näsum.
Text: Brodde Almer
Utdrag ur Näsums Hembygds- o fornminnesförenings årsbok år 1997

Föregående artikelBorre* deltar i Konst- och designmarknaden vid Killebom
Nästa artikelNy tidning i lådan till helgen.