Barnakälla graven vid Källevägen / foto: Peter Lennartsson

I Ivetofta socken nära Ryssberget ligger en plats, som ännu kallas Barnakälla. Hur detta namn uppkommit, berättar sägnen: I Råby skog gick en bonde för att hugga ved. Han hade två styvbarn, en pojke och en flicka.

Dessa två sände modern ut i skogen med mat till styvfadern. Maten var förvarad i ett blårandigt handkläde. Det var nödår, och barnen kunde ej motstå frestelsen att smaka på maten. Detta märkte styvfadern, och i vrede mördade han båda barnen och grävde ner dem under en bokrot. Då han kom hem på kvällen, undrade han, varför hustrun inte sänt mat till honom. Hon sade sig ha gjort det. På morgonen blev det uppbåd av ortens be-folkning för att leta efter barnen.

Såväl modern som styvfadern deltog i skallgången. Efter mycket letande blev modern trött och satte sig ner för att vila under en bok. När hon sitter där tillsammans med en del bybor, märker hon, att jorden öppnar sig vid sidan om henne. Där flyter upp en källåder och med denna det blårandiga klädet, som maten till styvfadern varit förvarad i. Så kommer även båda barnen fram. Mördaren togs fatt och fick sitt vederbörliga straff.

Ivetofta Hembygdsförening Årsskrift 2022

Föregående artikelArkeologi i Blekinge
Nästa artikelI maj går starten för Bräknetrampen 2022