”Blekinge är varken det största eller mest tätbefolkade landskapet i Sverige. Detta till trots kan det erbjuda berättelser ur historien som fängslar långt fler än bara de som bor i regionen idag.”

Med dessa rader inleds den alldeles nyutgivna boken ”Arkeologi i Blekinge”. Volymen består av 100 stycken A4-sidor och är författad av några av de idag tjänstgörande och mest sakkunniga experterna på området. Skriftens redaktörer är fil. lic. och arkeolog Mikael Henriksson, Blekinge museum, fil. dr. och arkeolog Hanna Menander, Arkeologerna i Lund samt informatör Susanne Ström, Blekinge museum. Totalt är det 32 pennor som här skrivet om spännande samt pågående arkeologisk forskning i Blekinge. En del av skribenterna är kopplade till bl.a. Lunds universitet, Uppsala universitet och Universitetet i Bergen samt Södertörns högskola. Mycket av den arkeologi som lyfts fram i denna bok är saker som många gånger väckt en riks- eller internationell uppmärksamhet. Exempel på detta är den danske kungens skepp Gribshunden, vilken förliste utanför Ronneby år 1495. Andra vetenskapliga rön presenteras genom de sensationella grävningarna i Västra Vång och inte minst genom den enorma utgrävningen i Ljungaviken i Sölvesborg. Här tecknad av arkeolog och fil. lic. Mathilda Kjällquist. Denna utgrävning har kommit att på flera sätt revidera vår såväl kunskap som vetskap om de första människorna i sydskandinavien. En utgrävning som sommaren 2021 mynnade ut i Sölvesborgs-utställningen ”Villa, vovve och vassa flintaspetsar”, vilken blev en dundersuccé, inte minst rörande antalet besökande och där Ljungavikshunden blev en global nyhet. Andra skribenter i denna väl genomarbetade skrift, är en av Nordens främsta experter på borgar, fil. dr. Martin Hansson, universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, medan en annan är keramikspecialisten, fil. dr. och arkeolog Torbjörn Brorsson.

En inledande sida står Region Blekinge för, där kulturarvsutvecklare Sigrid Oldenburg presenterar boken och de stora kulturarv som landskapet förvaltar. Länsstyrelsen Blekinge har artiklar genom antikvarie Karl-Oskar Erlandsson och arkeolog Magnus Petersson. Andra kända pennor är fil. dr. Carl Persson och fil. dr. Björn Nilsson och fil. dr. Ola Magnell samt arkeolog Per Lagerås. Blekinge museum representeras av bl.a. byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg, pedagog Ola Palmgren, marinarkeolog Mikael Björk och museets samlingschef, Christoffer Sandahl. Från Sölvesborgs kommun har historiker och kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson en artikel om arkeologi kopplad till Sölvesborg. Denna länets sydvästligaste kommun har arkeologi från samtliga tidsepokrar, allt från de första inbyggarna efter inlandsisens tillbakadragande för cirka 450 generationer sedan, dvs. för över 10.000 år sedan.

Denna bok kommer att bli ett standardverk för alla som tycker om historia, kulturhistoria och arkeologi kopplad till Sveriges trädgård och exemplar kan köpas via Blekinge museum i Karlskrona.

 

Text & foto: Patrik Lundin

Föregående artikelÄntligen dags för firande av Mörrums nationaldag
Nästa artikelSägnen om Barnakälla år 1624