Bromölla
Barn växer upp i flyktingläger, bor i plåtskjul eller tvingas leva sina liv på gatorna. Naturkatastrofer, krig eller otillräckliga samhällsstrukturer gör dem till enkla byten för exploatering, kriminalitet och övergrepp. Så borde det inte vara. Du kan vara med och förändra!

Världens Barn gör stora insatser världen över, för att barn, mödrar och hela familjer ska få bättre och värdigare liv.

På Sri Lanka stöder Världens Barn ett stort kvinnligt nätverk som arbetar för att förebygga och minimera våld mot kvinnor och barn. Bland annat söker de upp och tar hand om flickor som blivit gravida genom övergrepp och erbjuder dem en skyddad fristad. De stöttar med rådgivande arbete för att den drabbade ska kunna få ett så bra liv som möjligt, oavsett om flickan väljer att behålla sitt barn eller adoptera bort det.

I Tanzania stöttar Världens Barn kampen mot mödradödligheten, som är väldigt hög i landet. Sex kliniker har utlokaliserats till byar långt ifrån andra möjligheter till sjukvård. Där finns nu operationssalar och personal redo att ta emot kvinnor, som ofta vandrar flera mil. Arbete för att utbilda fler barnmorskor och sprida kunskap pågår hela tiden.

Innan Blue Cross startade i Kenyas tredje största stad fanns det ingen fristad för stadens gatubarn. Nu får utsatta barn en chans till ett bättre liv utan alkohol och andra droger. Världens Barn stödjer Blue Cross projekt som ger gatubarn ett hem, mat, skolgång och fritidsaktiviteter. Målet är att barnen ska kunna flytta hem igen, men familjerna plågas ofta av missbruksproblem, och Blue Cross arbetar också med rehabilitering av hela familjer.

Den 26:e september och den 3:e oktober kommer Lions Club Bromölla att stå vid Maxi och nere i Bromölla centrum med bössor för att samla in pengar till förmån för Världens Barn. Du kan vara med och förändra. Tillsammans gör vi skillnad!

Föregående artikelLIVE ENTERTAINMENT MOT NYA MÅL
Nästa artikelBro-Möllan är nu förevigad