Bromölla
”Munnen är kroppens spegel” var en slogan för många år sedan, och den är idag högaktuell. Idag vet vi att det troligtvis finns ett samband mellan dålig munhygien, inflammationer i tandköttet och ett antal av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. hjärtkärl sjukdomar, stroke, diabetes och luftvägssjukdomar.

Den förebyggande tandhälsovården intar en viktig position i det allmänna hälsoarbetet, vilket gör besöken och munhygienkontrollerna hos tandläkaren och tandhygienisten ytterst viktiga.

Medellivslängden är ökande i Sverige och alltfler äldre har egna tänder, ofta kompletterade med kronor, broar, delproteser eller implantat. Man förlorar inte sina tänder p.g.a. ålder men med åldern ökar risken för tandsjukdomar. Som äldre bör man vara extra noggrann med sina tänder för att bevara dem livet ut.

Av normalt åldrande blir slemhinnorna tunnare och salivfunktionen minskar. Detta innebär att man lättare får infektioner i tandköttet, slemhinnan i munnen och att risken för karies i tänderna ökar. Om man dessutom behöver ta läkemedel som minskar salivfunktionen ökar därmed risken ytterligare för tand- och munsjukdom. Många av de läkemedel som äldre får utskrivna ger muntorrhet. Om så är fallet bör man diskutera med sin läkare om det kan finnas något annat likvärdigt preparat som inte har denna biverkan. Och prata med sin tandläkare eller tandhygienist om hur man bäst skyddar sina tänder när man är muntorr.

Eftersom risken för tandsjukdom ökar med stigande ålder kan det vara klokt att gå litet oftare för stödbehandling än tidigare i livet. Lämpligt intervall bestämmer man i samråd med sin tandläkare/tandhygienist.

Sådan stödbehandling kan innehålla en s.k. professionell rengöring där eventuell tandsten och bakteriebeläggningar putsas bort. Det kan vara svårt att se och komma åt på krångliga ställen, särskilt om man har mycket broar eller andra tandtekniska konstruktioner i munnen.

Extra fluorskydd kan utöver daglig sköljning hemma lackas eller penslas på tanden. Om tandköttet är infekterat eller det föreligger svampinfektion kan tandläkaren/tandhygienisten också ordinera/rekommendera viss tid av antibakteriell behandling och följer då också upp och kontrollerar att effekterna av denna får avsedd effekt.

Bild: Petra Horning

Föregående artikelFähallen – butiken för jakt- och arbetskläder
Nästa artikelKramrutan ska ge Bromölla mer värme