Företagsekonom Fredrik Jutnäs föreläste
Företagsekonom Fredrik Jutnäs föreläste.Foto: Daniel Sverkersson

Bromölla
Torsdagen den 24 november var det näringslivskväll på Ivetofta Sparbank. Detta inleddes med mingel bland de inbjudna. VD för banken, Christian Jönsson hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Fredrik Jutnäs som är företagsekonom på Swedbank.

Fredrik pratade om amerikanska presidentvalet, om att alla trodde på en nergång i ekonomin men det blev snarare tvärtom. Han förklarade att alla företag måste ha lite is i magen. Vidare pratade han om politiska risker i t.ex EU, svagare tillväxt och Brexit. Men då Storbritannien ännu inte har gått ut så har Sverige ännu inte förlorat en allierad i EU, vilket i så fall sker.
Sveriges ekonomi ser bra ut, stark konjunktur. I höst-budgeten nämns flera områden som berodde på detta: Nyanlända startar företag, sänkt arbetsgivaravgifter för första anställda, dock ej Aktiebolag, Momsen sänks på reparationer av skor och kläder till 12% samt att man nu kan göra RUT-avdrag på reparation av vitvaror.
Ett problem Jutnäs nämner är hur onödigt krångligt och lång tid det tar för nyanlända från ankomst till etablering.

Enligt den årliga småföretagsbarometern som har analyserat 4000 företag så har 4 av 5 jobb i företag som har 1-49 anställda.

Av inkomsterna till kommunen kommer 30% från företag 1-49 anställda, 38% av länets företag tackar nej till jobb/ordrar. Det finns många näringar som efterfrågar personal, men som inte finner arbetskraft med rätt utbildning. Största tillväxthindren för företag är nu arbetskraft och politiska beslut.
Jutnäs talar vidare om Skåne och dess fyra delar som undersökningen är indelad i. I detta fall är sysselsättningsutvecklingen och lönsamhetsutvecklingen bäst i nordost, när det gäller omsättningsutvecklingen ligger nordost tvåa.

Försäkringsspecialist
Försäkringsspecialist Siwert Gustafsson informerade. Foto: Daniel Sverkersson

När Fredrik var klar med föreläsningen lämnade han över till Siwert Gustafsson som är försäkringsspecialist. Han informerade om försäkringsskyddet för företagare, där grundskyddet är sämre än för anställda. Här ingår Pension, efterlevnadsskydd, sjukförsäkring och olycksförsäkring. Tillval finns som exempelvis sjukvårdsförsäkring där läkarvård, sjukhusvård ingår och individuell livförsäkring. Dessa förmåner kan även diskuteras för anställda vilket kan bli en bra förmån. Allmän pension täcker in 50% av pensionen. Uttag av kapital sänker din inkomst som reglerar pensionsvärdet.
Kvällen avslutades med bowling i samkväm med mycket nätverkande och god mat.

Noteras bör att personalen på banken verkligen kämpade och lät inte gästerna vinna.

Text: Patrik Lundin
Bilder: Daniel Sverkersson

Föregående artikelEtt väletablerat koncept på Västanå Kvarn
Nästa artikelDe stödjer Sölvesborgs äldre