Exempel på grindvakt. Söderdala 1922 (Trafikverkets bild från deras museum)

Näsum
I samband med tillkomsten av Järnvägen Sölvesborg Älmhult, invigd 23 maj 1901, byggdes stationshus, godsmagasin, banvaktarboställen m.m.
Vid viktiga järnvägsövergångar anordnades med grindar med tjänstgörande grindvakter. I dag återstår godsmagasin och banvaktarstuga i Näsum. Sista persontåget avgick den 30 september 1984. Någon stationsinspektör(stins) redovisas inte efter 1967. Erik ”Jyspa-Erik” Olsson var en som efter 1967 skötte sysslan med bommar och semafor. Stationen i Näsum revs den 21-22 november 1988. I Näsums Hembygds- och Fornminnesförenings årsskrifter redogör Sten Eriksson utförligt om Järnvägens betydelse för Näsum.

Banvaktarestugan Foto: Brodde Almer

Grindvakten söder om järnvägsstationen
Sigrid Sjöqvist, född i Näsum 1902, berättade 1995 om att hennes far Frans August Pettersson var banvakt men också grindvakt vid södra järnvägs-korsningen i Näsum. Ersättningen som grindvakt var från början 9 kr per månad men höjdes senare till 12 kr. När Sgrid blev lite äldre fick hon hjälpa föräldrarna att stänga och öppna grindarna. Det var en syssla från tidig morgon till sena kvällståget vid 22-tiden. När det var mörkt skulle man med ficklampa ge särskild klarsignal till lokföraren att det var klart vid järnvägskorsningen för passage.
Banvaktarestugan
I denna stuga tillkommen vid järnvägens tillblivelse har bott ett stort antal personer bl.a. banvakten Pettersson på 1930-talet. Hans son blev senare banmästare i Näsum och lär bygga en fastighet som senare köptes av Fridolf Johansson som öppnade caférörelse. En annan som bodde i stugan hette Seth. Sista banvakten i huset var Ellen Svensson gift med Sven-Johan. Deras barn hette William, Gunnar, Agnes och Nanna. Sonen Gunnar tog över stugan som fritidshus och idag ägs fastigheten av Näsums Hembygds- o fornminnesförening. Innan banvaktarstugan fanns en liten kur med fönster i vilken grindvakten satt och inväntade tågen för att med grindar och senare svängbara bommar stänga av landsvägen vid tågpassage. Hjördis Pettersson var en som satt i kuren(en sådan kur finns på bilden ovan).
Järnvägskorsningen vid Bravstugan
Min farmor Pernilla Roslund var grindvakt på 1930-talet. Kanske ”Brava-Swennen” hade jobbet tidigare. Den som sist bodde i Bravastugan var Herman Feldt som var bromsare på lastjärnvägsvagnar.
Bromsare Ola Berg
Berg var vevbromsare. Vid ett tillfälle lastades grus i grustaget vid Östad. Då uppstod ett fel på grusvagnens broms. Berg och järnvägsvagnen for iväg med god fart förbi Näsums, Axeltorps och Barnakällas statioenr fram till motlutet vid järnvägstunneln! Därefter backade vagnen ett stycke mot Näsum. Arbetslaget skickad efter den vådliga färden ett julkort med texten: GOD JUL tillönskas bromsare Ola Berg i Näsum.
Text: Arne Roslund
Utdrag från Näsums Hembugds- o Fornminnesförenings årsbok 2016

Föregående artikelVälkomna till Sagans värld
Nästa artikelEn internationell konstnär har landat i Bromölla