Carin Abrahamsson och Linda Johansson i barnens hörna.

Bromölla
Barnhälsovård erbjuds till alla barn och familjer och sträcker sig från att barnet är nyfött till att barnet börjar förskoleklass.

Arbetet inom barnhälsovård utgår från ett nationellt barnhälsovårdsprogram där en bas erbjuds alla. Barn och deras familjer kan ha olika behov och utefter det så anpassas barnhälsovården genom att erbjuda flera hembesök, uppföljande hälsobesök, hälsosamtal och samarbete med andra verksamheter t.ex förskolan.

På BVC Helsa i Bromölla arbetar Carin Abrahamsson och Linda Johansson, som båda är distriktssköterskor med ett stort engagemang och intresse för barnfamiljers hälsa och välmående.

-Vårt hälsofrämjande arbete berör många olika områden, ett av dem är att samtala återkommande om levnadsvanor som är av stor betydelse för barnets hälsa och utveckling. BVC Helsa i Bromölla har deltagit i ett forskningsprojekt som heter ”Grunda Sunda Vanor- främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn”, som innebär att BVC tillsammans med barn och familj samtalar om olika levnadsvanor utifrån en barncentrerad modell. I samtalet används illustrerade bilder som kan relateras till barnets vardag kring lek, rörelse, mat, dryck, tänder och sömn. Utvärderingar har visat att både barn och föräldrar är mer delaktiga i samtalet när bilderna används.

Linda och Carin har lång erfarenhet i att arbeta med barn och familjers hälsa. I BVC-uppdraget ingår att ge föräldrastöd. Barnhälsovården fokuserar nu på att nå ut med ett jämnställt stöd till föräldrar. Vi erbjuder mamma-samtal och pappa/partner samtal. Syftet med samtalen är att ha välmående föräldrar som omger barnet. Mår hela familjen bra så ger det barnet en trygg och behaglig uppväxt. Vi har även stöd i gruppform där föräldrar träffas och samtalar om aktuella saker för barnets ålder. Vi håller kontinuerligt grupper med spädbarnsmassage som stärker förälderns band till sitt barn. Då det handlar om beröring och närhet vilket är livsviktigt för det lilla barnet.

Carin och Linda på BVC Helsa arbetar mycket med att få föräldrar att känna sig trygga i sin roll som föräldrar. Att föräldrarna känner att de kan vända sig till oss om de känner sig osäkra. -Vi har en sammanflätad enhet där vi arbetar tätt ihop med barnmorskorna, vilket gör att familjer känner sig trygga och omhändertagna från graviditet till det födda barnet och genom småbarnstiden.

Monica och Lidia poserar i ett av labbrummen.

Laboratoriet på Helsa är hjärtat i Verksamheten.

På labbet hos Helsa i Bromölla möter ni Monica Evertsson som är labbansvarig och Leg biomedicinsk analytiker med 30års erfarenhet på samma läkarcentral. Till sin hjälp har hon Lidia Agrell 20 års erfarenhet och Eva Linderoth- Mellberg med 15 års erfarenhet av samma arbetsplats.

Alla tre är välkända för patienterna och det märks att personalen är uppskattad när prover ska lämnas. Alla som behöver läkarhjälp brukar behöva ta prover och det sköts av labbet. Man har en omtalad kvalité med mycket goda analysresultat dvs säkra resultat, och även en certifiering finns.

– Här är personalen som är väldigt flexibla och ändringsbenägna, berättar Vårdcentralens chef Marie.

Man får vara läkare behjälpliga med olika prover som EKG, assistera vid mindre operationer och småsår bland annat.

Labbet tar även emot externa prover från kommunens sköterskor och analyserar dessa, här finns ett mycket bra samarbete med kommunens personal. Blodtrycksmätare med 24 timmars test kan man också ombesörja.

Text: & Bild: Patrik Lundin

Föregående artikelDigital kunskap åt alla!
Nästa artikelNystartad förening för mediaentusiaster