Grundsjön är en fiskesjö på Ryssbergets topp. Länsgränsen mellan Blekinge län och Skåne län går genom sjön, som alltså ligger i både Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun.
Inplantering av regnbåge sköts av SFK Regnbågen (Sportfiskeklubben Regnbågen). Övriga fiskarter i sjön är gädda, abborre och mört. För att få fiska i sjön krävs att man köper ett fiskekort.
Sjön, som är 2-4 meter djup, är inte lämplig att bada i på grund av den dyiga bottnen, utan skogssjöns primära användningsområden är fiske och avkoppling. Grundsjön har en handikappanpassad brygga för fiske som är lätt att nå från parkeringen. Här finns även
handikappanpassad toalett. Området lämpar sig väl för promenader runt sjön, där det finns
grillplats, bord och soptunnor vid varje brygga. I sjön finns det 12 st flytbryggor med plats för 2 fiskare på varje brygga, Det finns vindskjul och grillplats, eftersom Grundsjön är första övernattningsplatsen på Skåneleden från Sölvesborgshållet
Hit till sjön kommer mycket folk som inte fiskar, utan enbart för att grilla, fika och njuta av miljön. Sportfiskeklubben Regnbågen har 35 medlemmar för närvarande och vi har klubbträffar varje torsdag på Liljedalsgatan 14 (på gaveln i källaren). Grundsjön har ett antal Tillsynspersoner utbildade av Länsstyrelsen i Blekinge och föreningen är ansluten till Sportfiskarna. Besök gärna vår hemsida.
Klubbens Historia
1 Oktober 1978 bildades Sportfiskeklubben I Sölvesborg som vid starten fick vid namnet Tunören, ett namn efter en liten ö i Sölvesborgsviken.
Första isättningen av fisk i Grundsjön var på hösten och troligen avsett för isfiske, det visade sig att det var inte bra att sätta fisk sent på hösten. Fisken dog i sjön under vintern.
Ett antal flytbryggor tillverkades och bars ner till sjön och placerades ut på lämpligt avstånd från varandra, samt ett antal fasta bryggor tillverkades.
Klubben medverkade i ett antal fisketävlingar och arrangerade även egna tävlingar.
Men vid en tävling blev namnet förvanskat i tidningspressen till tumören och klubben beslöt
att byta namn, namnet blev då SFK Regnbågen. (Sportfiskeklubben Regnbågen).
Detta namn då fisken som sattes i sjön var just Regnbåge.
I början av verksamheten var det kommunen som stod för alla kostnader, medan klubben skötte anläggningen åt kommunen.
Men i samband med att idrottsföreningarna tog över ansvaret för sina idrottsanläggningarna blev klubben tillfrågade om att ta över hela ansvaret för fisket, och den 1 Januari 1991 tog Sportfiskeklubben Regnbågen (SFK Regnbågen) över all skötsel av sjön.
Grundsjön, som får sitt vatten från regn och källor inom området har avrinning ner i en liten bäck till havet. Sjön är omkring 4 meter som djupast och ligger ca 1,5 mil från Sölvesborg uppe på Ryssberget. Klubben sätter årligen in ca 1500 kg regnbåge här. 2015 och 2016 har stigarna runt sjön belagts med stenkross för att man lättare skall kunna gå ut till fiskeplatser och grillställen. Klubben har även tillverkat nya bryggor.
Text: Per-Eric Gällentoft
Foto: Monica Oredsson

Föregående artikelEn varm sommar med tid för reflektion.
Nästa artikelI Sölvesborg finns Blekinges enda medeltidsmarknad