Diabetessköterskan Lena och distriktssköterskan Helene informerar och diskuterar Diabetes.

Bromölla
Det blev ett besök hos Helsa för årlig kontroll och efter en tid av trötthet så blev det på något sätt ett besked som gav ny gnista. – Du har ett förhöjt blodsockervärde berättade läkaren och remitterade mig till Diabetes-sjukssköterskan Lena Nilsson på Helsa.

Lena är en erfaren diabetessköterska och ingår i ett team med läkaren Christian Tirteata och distriktssköterska Helene Jeppsson.

Besöket hos Lena gav mig en positiv insyn i diabetesvärlden. Hon berättade att man kan ändra på sina levnadsvanor och påverka sin diabetes. De tre stora förbättringsområdena som man har, när det gäller typ2 som tidigare kallades åldersdiabetes, är kost, viktminskning och motion.

Diabetes typ2 är en ärftlig sjukdom. De två vanligaste formerna av diabetes är typ1 och typ2. I båda fallen handlar det om att bukspottskörtelns produktion av insulin förändrats. Men i typ1 så har kroppen slutat producera helt och i typ2 produceras inte tillräckligt med insulin. Därför behandlas alltid typ1 med insulin medan typ2 är ett förändringsproblem, dvs att man kan balansera blodsockernivån i kombination med kost, viktminskning, motion och läkemedel.

Lena och Helene berättar att det är bättre ju tidigare man kan upptäcka och åtgärda sin diabetes. Genom stöd från Lena och Helen kan man få svar på alla frågor som snurrar runt. Att söka på nätet kan vara missvisande och därför bör man ta det på största allvar.

Symptom som man behöver vara uppmärksam på är – törst – stora urinmängder – trötthet – dimsyn och viktnedgång. Dessa symptom kommer smygande och kan inledningsvis vara svåra att upptäcka. Man kan ha sjukdomen i flera år utan att det ställs diagnos. Typ1 debuterar mer akut och ofta ganska drastiskt.

Skulle du känna igen några av dessa symptom! Tveka inte, ring Helsa och boka tid.
Glöm inte bort att diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som måste behandlas.

Text: Patrik Lundin
Bild: Daniel Sverkersson

Föregående artikelDen gamla dansbanan i Valje
Nästa artikelDe handgjorda ljusens hemvist lever fortfarande