Lars Malmgren på Nybo Bostadsutveckling. Bild: Jens Nordström

Bromölla
INFO-Bladet fick ett par ord med Lars Malmgren från Nybo Bostadsutveckling.

Hur går det med kv Köpmannen, Lars Malmgren från Nybo Bostadsutveckling?

Nybo och Bromöllahem har under året inlett ett fördjupat samarbete och därmed sett över förutsättningarna för att kunna påbörja projektet. En ny omständighet som vi behöver ta hänsyn till i dag är att när bankerna för snart ett år sedan blev mer restriktiva i sin utlåning, krävdes det fler så kallade förhandsavtal för att kunna påbörja ett nybygge. Även om vi i höstas hade över 20 medlemmar, så var inte alla beredda att då skriva förhandsavtal.

En annan osäkerhetsfaktor blir då att kunna hålla ett inflyttningsdatum under tiden nya förhandsavtal tecknas. Ju längre tid detta tar, desto längre fram blir inflyttningen.

Vad är ett förhandsavtal?

När en medlem valt sin lägenhet som man önskar flytta in i, tecknar medlemmen och föreningen ett förhandsavtal som innebär att lägenheten inte kan hyras ut till någon annan. Samtidigt förbinder sig medlemmen att flytta in när huset är klart. Därför är inflyttningsdatum så viktig.

Vi behöver därför nu nå fler Bromöllabor som aktivt vill välja sin drömlägenhet i kv Köpmannen. Ju tidigare desto bättre, då det är först till kvarn som gäller.

Kommer ni då att minska projektet för att komma igång?

Nej, vi diskuterade detta i höstas, men det är en alltför kortsiktig lösning. Vi ser att detta projekt kommer att kunna bli Bromöllas tydligaste landmärke, något som alla Bromöllabor ska kunna vara stolta över. Det ska finnas här i över hundra år. Vi kommer därför bl a att anlägga en torgbildning mellan huset och kulturpunkten, med sittplatser och konstnärlig utsmyckning. En mötesplats för alla. Vi bibehåller därför det ursprungliga förslaget med 30 lägenheter i åtta våningar, med gemensamma lokaler i bottenplan för husets medlemmar.

Vi tillsammans tror stenhårt på projektet, och är övertygade om att det finns tillräckligt många intresserade Bromöllabor som delar den uppfattningen.

Men går det att teckna nya förhandsavtal utan att ange datum för inflyttning som du nämnde tidigare?

Att ge klara besked på inflyttning är en viktig fråga att ge tydligt svar på. En annan är om ekonomin, dels den privata och dels för den kooperativa hyresrättsföreningen. Därför har vi enats om en garanti till alla som nu tecknar avtal;

√ Ett attraktivt och trivsamt boende, där hyresgästerna själva bestämmer.
√ Inflyttning december 2019.
√ Vakansgaranti av Bromöllahem, om någon lägenhet tillfälligt står tom.
√ Fullgod och långsiktig förvaltning av Bromöllahem.
√ Full återbetalning av upplåtelseinsatsen vid framtida flytt.

Lars Malmgren på Nybo Bostadsutveckling. Bild: Jens Nordström

Låt mig ta ett exempel. En medlem vill idag flytta in i en 3 rum och kök, lägenheten är på 79 kvm och hyran ca 7 500 kr/månad. Insatsen är 575 000 kr, och denna bidrar till att hyran kan bli så låg. Med garantin vet medlemmen att inflyttning blir i december 2019 och att insatsen återbetalas, även om det mot all förmodan inte skulle vara någon som övertar lägenheten om medlemmen skulle behöva flytta.

När kan ni då börja bygga?

Om vi under de kommande månaderna lyckas nå tillräckligt många nya medlemmar, påbörjas bygget i augusti med projektering och vissa markarbeten, för att det ska bli klart i december 2019.

Alla som nu vill veta mer och ansöka om en bostad, ska vända sig till Bromöllahem. Det går även att komma till vårt informationsmöte den 22/5 i Sparbankshallen och på plats framföra sitt intresse.

Text: Patrik Lundin
Bild: Jens Nordström

Föregående artikelVi vill hitta hjältar i Karlshamn
Nästa artikelSibbesson – Grunden till företaget lades redan 1932