Bromölla
Lions Forskningsfond Skåne har fått en stor donation från en anonym givare, på hela 1 miljon kronor. Det är ett mycket välbehövt tillskott till fonden och Lions Forskningsfond Skåne skänker varma tack till den anonyme givaren.

Lions Forskningsfond Skåne är en relativt ny och fristående insamlingsstiftelse inom Lionsklubbarna i Skånedistriktet. Forskningsfonden har som mål och syfte att stödja den kliniska patientnära forskningen inom Skåne, och då speciellt prioritera barn, ungdomar och äldre.

Med klinisk patientnära forskning menar man forskning kring folksjukdomar och det innebär en forskning som kommer till direkt nytta för patienten. Det är viktigt att sådana studier finansieras eftersom de på många sätt utgör grunden för forskningen kring en viss sjukdom.

Intäkterna till Forskningsfonden kommer från Lionklubbarna i distriktet och privata givare, samt även minnesbrev efter bortgångna och Gåvobrev. De tar även emot framtida testamentsgåvor.
Forskningsfonden har ett fristående forskningsråd till sitt förfogande när det är dags för utdelning av forskningsanslag och stipendier. Forskningsrådet består av tre professorer med långvarig erfarenhet inom forskning och tillsammans granskar och bedömer, samt ger förslag på mottagare för anslag och stipendier.

Lions Forskningsfond står under kontroll av godkänd revisor, Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelsen i Skåne Län. Stiftelsens administration bedrivs ideellt genom styrelsen, det vill säga utan lön eller bidrag. Man har inte heller några insamlingskostnader i form av marknadsförning och PR, och de administrativa kostnaderna kommer efter första årets uppstartskostnader inte att överstiga 3% av insamlade medel.

Vid Lions Distriktsmöte i Sjöbo den 11 april 2015 kommer Lions Forskningsfond Skåne att dela ut forskningsanslag och stipendier till den kliniska forskningen på cirka 500 000 kronor.

Föregående artikelFramtiden för HVH-Bygg AB
Nästa artikelBesök Tunnan på sportlovet