Bebådelsebilden.

Sölvesborg
S:t Nicolai och Ysane kyrka är medeltida kyrkor med unika kalkmålningar. Predikstolens ljudtak i S:t Nicolai kyrka visade sig dölja ett par intressanta målningar bl.a. av, aposteln och Jerusalems förste biskop, Jakob den yngre.

Treeninghetsbilden.

INFO-bladet har stämt träff med Ingmar Nilsson, som med sitt konsthistoriska kunnande, vägleder oss via tre av sina framträdande bilder från S:t Nicolai kyrka. Tre bilder som också finns omnämnda i boken ”Bland Heliga Kvinnor och Män”. En bok som planerades att omfatta omkring 175 sidor. Efter två års arbete blev slutresultatet ett gediget verk på nästan 500 sidor och 2,2 kilo i ”matchvikt”. Ingmar Nilsson har fotograferat de flesta bilderna och Hans Milton har skrivit all text i boken. Boken är dessutom lättläst genom att så gott som varje uppslag har bilder med tillhörande tematext.

Vad är det unika med kalkmålningarna i S:t Nicolai och Ysane kyrka?

– Framför allt åldern. Man vet med säkerhet att de i S:t Nicolai kyrka är målade 1400-1425 och de i Ysane kyrka 1459 vilket innebär att de tillhör bland de äldsta i Skandinavien som är utförda i tekniken al secco.*

Vilken är din egen favoritmålning?

Ingmar Nilsson.

– ”Treenighetsbilden” är min klara favorit och är den enda i Skandinavien.

Vilken är den kyrkohistoriskt sett mest intressanta målningen?

– Det är ”bebådelsebilden” som förutom symboliken också kommer helt till sin rätt på långhusets norrvägg.

Vilken målning var den mest svårfotograferade?

– Predikstolen med sitt ljudtak flyttades 1905 och kom då att placeras framför målningen av bl.a. aposteln Jakob den yngre. Vi försökte med ”böjliga” kameror, sådana som rörläggare använder inuti rören, men tji! Det blev att resa byggställningar och sen själv hänga i krokig arm, ned bakom predikstolen. Resultatet, ja det ser ni på bilden!

Finns tankar på en ny bok?

Den svårfotograferade aposteln
Jakob den yngre.

– Ja, tankar finns, men är beroende av bidrag för tryckkostnaden. Den blir också med lokal förankring. En dokumentation om släkten Liljedahl i Sölvesborg. Flera personligheter med guld – och silversmeder samt konstnären Emma Liljedahl Adlers. Familjen Liljedahl förknippas också i högsta grad med Sölvesborgs Läderfabrik.

*Kalkmålning utföres antingen på torr puts, så kallad al secco, eller på våt puts, så kallad al fresco. De flesta kalkmålningar i Sverige är utförda i al secco-teknik.

Text: Ingvar Jagestad
Bild: Ingmar Nilsson

Föregående artikelCoffeehouse etablerar filial i Sotchi
Nästa artikelAllaround Tours – Den lilla resebyrån med det stora tänkandet!