Bild från pressträffen där representanter från fyra föreningar var med och berättade om sin verksamhet, från vänster: Gert Olsson från Trädgårdsföreningen, Stefan Mattsson från Ridklubben, Daniel Hjalmarsson från MAIF, Anna Lindh och Hilma Larsson från Sölvesborgsgymnasterna.
I år får 85 föreningar dela på 2,9 miljoner kronor. Sponsringen ska täcka de olika behov som förening-arna har för att stödja den dagliga verksamheten och dess fortlevnad. Dessutom fortsätter banken med det lyckade projektet ”100-lappen” som innebär att våra kunder är med och bestämmer vilka föreningar som får ytterligare bidrag.

Sölvesborg-Mjällby sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan.

– Vår sponsring är ett sätt för oss att ge tillbaka till bygden. Vi är en Sparbank och det innebär att vi inte har några ägare utan delar av vår årsvinst går tillbaka till bygden genom bland annat vår sponsring.  Vi vill säkra våra föreningars fortlevnad och utveckling och bidra till att det ska vara lite mer kul & spännande att bo och verka i Sölvesborgs kommun, säger Stefan Ohlson, VD på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att föreningarna ska kunna ansöka om sponsring. De måste exempelvis verka här, nå breda grupper i samhället och resultera i lokal nytta för bygden.

– Vi har otroligt många eldsjälar i kommunen som verkligen brinner för föreningen de är verksamma i och vill skapa förutsättningar för en levande bygd, säger Susann Hammad, Marknads-chef på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Samtliga föreningar som sökt sponsring ska ha fått ett besked via brev och ansökan inför nästa år kommer finns publicerad på bankens hemsida:
smsparbank.se/sponsring. Sista ansök.ningsdag är 30 november.

Även under 2020 blir det möjligt för föreningarna att erhålla ytterligare bidrag utöver den ordinarie sponsringen. För varje rådgivning som våra rådgivare genomför får kunden välja vilken förening i Sölvesborgs kommun som ska få ytterligare 100 kr. Vi gör många rådgivningar på ett år och därmed är det en stor summa som kunderna kommer kunna fördela.
Under 2019 fick föreningar i Sölvesborg 324 000 kr extra då ”100-lappen” motsvarade 180 kr med anledning av att Sölvesborg-Mjällby Sparbank firade 180 år som bank i Sölvesborg.
INFO-Bladet fick möjlighet att ställa några frågor till Anna Lindh, ordförande och ledare i Sölvesborgsgymnasterna.
Hur känns det att ha fått vara en av de som får ta emot sponsringspengarna?
– Det känns fantastiskt att vi fått dessa pengar från Sölvesborg Mjällby Sparbank. De ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet.
Vad gör er förening för något?
– Vi erbjuder gymnastik, trampolinhoppning, parkour och motionsgymnastik. Vi har grupper för barn från 2 år och har ingen övre gräns. (Vår äldsta tränande just nu är 79 år). Vi är idag ca 460 medlemmar och har 19 grupper igång.
För de yngsta har vi Bamsegympa där man gympar tillsammans med en vuxen. Vi har grupper i redskapsgymnastik för både barn, ungdomar och vuxna.
Motionsgymnastik för vuxna. Parkourgrupper har vi från 7 år. Dessutom har vi en grupp som vi kallar Trampolin för alla som är en grupp som vänder sig till personer med funktionsvariationer. För oss är det viktigt att erbjuda träning för alla. Vill ni se våra grupper så gör ni det på vår hemsida: www.solvesborgsgymnasterna.se.
Vad kommer er förening att använda sponsringen till? 
– De pengar vi fått kommer vi att använda för att starta upp en tävlingsverksamhet. Det är inget som vi har idag men något som våra gymnaster och ledare efterfrågat. Alla som vill kommer att erbjudas att börja tävla. Vi kommer tävla i trupp, dvs. man tävlar alltid i grupp. För att kunna göra detta krävs att vi
utbildar föreningsdomare, köper in dräkter/kläder att tävla i samt betalar anmälningsavgift och resor till tävlingarna, avslutar Anna.
Vi på INFO-Bladet önskar Sölvesborgsgymnasterna och alla andra föreningar stort lycka till.
Foto: Pressbild
Föregående artikelEn begravningsbyrå som satsat på att synas digitalt
Nästa artikelVikingatid och Västblekinge