Från vänster: Patrik, Gerd, Eva-Britt, Yvonne och Ann-Christine. Foto: Patrik Lundin

Sölvesborg
Företaget Ekonomihuset Syd AB drivs av en ung man som finner sina kickar i livet i fria fall från höga höjder.

Patrik Gustavsson finner man till vardags på sitt kontor med datorn som arbetsinstrument. Härifrån ger han kunder den professionella hjälp som de önskar. Han är en auktoriserad redovisningskonsult och driver sitt företag från kontoret på Snapphanegatan 32 i Sölvesborg. Till sin hjälp har han fyra medarbetare med olika inriktningar inom redovisning och ekonomifrågor.

-Våra tjänster är de sedvanliga inom branschen men vi arbetar mycket med ny teknik för de som vill göra sitt företagande enklare. Det finns en mångårig erfarenhet på byrån som ger kunden en trygghet. Utöver detta arbetar vi efter SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds krav på kvalitetsmål. Det innebär att vi fortlöpande utbildar oss och blir kontrollerade så vi inte avviker från god bokföringssed och kvalitetsmål, berättar Patrik.

Mingel vid invigningen. Foto: Privat.

Patrik berättar att han och kollegorna har en viktig funktion som bollplank och ofta är det där det börjar med kunder som vill starta företag. -Vi erbjuder de som ska starta företag en fri konsultation då vi tycker att det är viktigt att de som startar upp ska få en bra start och göra så få misstag som möjligt, menar han.

-Att betala skatt är nödvändigt men det är mycket viktigt att man betalar rätt skatt. Många skattefrågor är okända eller svårtolkade för en del företagare och då kan vi som experter inom ämnet stötta till och se till att rätt skatt betalas.

-Våra kunder är från alla branscher och alla storlekar av företag, det de har gemensamt är att de önskar vår hjälp med alla våra tjänster eller en del av våra tjänster. Vi har kunder i Blekinge, Skåne, Schweiz, Danmark och England.

Det är en hel del kunder som är på väg in till oss så vi ser framemot ett händelserikt år.

-Vi vet att det är ett stort beslut att byta redovisningsbyrå men vi är alltid behjälpliga i det arbetet, säger Patrik.

Som kund hos Ekonomihuset Syd kan man välja att sköta en del själv. Man kan kanske med hjälp av olika program bokföra löpande och sen lämna över till byrån när det ska göras rapporter och bokslut. Ekonomihuset Syd arbetar med olika system där kunden kan vara delaktig. Allt som kunden inte vill och kan göra kan sedan skötas av Patrik och hans medarbetare.

Hur arbetet fördelas regleras i ett uppdragsavtal precis som att vi lyder under tystnadsplikt.

Allt börjar med ett samtal till Ekonomihuset Syd och därefter ett möte som hanterar vad man vill ha hjälp med. Varje kund är unik så det finns inga standardmallar för vilka tjänster man vill sköta själv.

Patrik hälsar nya och befintliga kunder välkomna till Ekonomihuset Syd.

Text: & Bild: Patrik Lundin

Föregående artikelThong Bai öppnar nytt i Karlshamn
Nästa artikelKangalan 2017