Senaste färdigställda fastigheter i etapp 1.

Sölvesborg
Ljungaviken har successivt växt fram under etapp 1. Här finns alla typer av bebyggelse, från hyreshus till villor och bostadsrätter. Byggboomen fortskrider i Ljungaviken, nu med etapp 2.

Här byggs Sölvesborgshems ettor och tvåor.

Efterfrågan på tomter har fortsatt. Hyreshus med mindre lägenheter har lockat många. Ljungavikens naturliga invånare småfåglarna har också en egen bostadsmarknad bestående av en hel koloni med holkar.

Den 5 oktober talades det om framtiden i Ljungaviken. Kommunen inbjöd boende i Ljungaviken till träff i stadshuset, där bl.a. samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring och stadsarkitekt Fredrik Wikberg stod för informationen.

Redan på fyrtiotalet fanns tankegångar om att förbinda Sölvesborg med Listerlandet och att förlägga/bygga en ny stadsdel i Ljungaviken. Ett drygt halvsekel senare startas det hela med en arkitekttävling. 40 tävlande bidrag kommer in, tre väljs ut för granskning. Konceptet med en böljande mjukhet i riktlinjerna föll kommunen i smaken.

Flerfamiljshus för Ljungavikens småfåglar.

Kvar att bygga på första etappen är några villor på Klockljungsvägen som uppförs av LB-hus. Närmare havet på samma väg fortskrider Sölvesborgshems bygge av ytterligare ett hyreshus med 39 lägenheter. Beräknad inflyttning till juni 2018.

Av andra etappens fjorton tomter är nio sålda. I tomtpriserna ingår fiber- och vattenavgiften. Ett större projekt är planerat på Knipprotsvägen mittemot de redan befintliga flerfamiljshusen. Det är företaget Dissing Holding AB som ämnar uppföra radhus i två plan med 30-talet lägenheter. På lite längre sikt finns planer på att bygga trygghetsboende och flerfamiljshus med fyra våningar, totalt ett hundratal lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Text & Bild: Ingvar Jagestad

Föregående artikelExklusiv skivinspelning med Janne Stark och Neil Merryweather
Nästa artikelRättelse: Visprogram med Leif C Thuresson, 12 november