Ulla Boberg, nyvald ordförande.

Årsmöte hölls den 11 mars för Kulturföreningen Borres Vänner i Sölvesborgs Tingshus. Efter årsmötet följde gemensam fika/landgång i anslutning till Borre Museum. Föreningen har idag 82 medlemmar.

Föreningen har i sommar funnits i fem år. Fem år som innehållit bl.a. flertalet öppna hus, inflyttning i egen klubblokal, berättar- och sångaftnar i Tingshuset, stadsvandringar i Borres fotspår och firande av Borres födelsedag 29 juli på Kopparsträdets Café. Även studiebesök på Teckningsmuseet i Laholm, Kamera- och Galgemuseet i Olofström har gjorts. Vid kommunens arrangemang Kulturkalaset och Kulturkaramellen har föreningen deltagit bl.a. med teckningsaktiviteter för barn.

Kenneth Bergdahl, avtackad ordförande.

Till ordförande valdes Ulla Boberg, Sölvesborg. Som kassör kvarstår Kjell Håkansson, Svängsta. Till sekreterare omvaldes Ingvar Jagestad, Sölvesborg. Övriga ledamöter i styrelsen valda t.o.m. 2019 är Nils Erik Westesson, Fjälkinge Lotta Håkansson, Svängsta, Ingmar Larsson nyval och Laila Klerestam omval, båda Sölvesborg. Som suppleanter valdes Gay Thelander och Åke Werdenfels, båda från Sölvesborg. Till revisorer omvaldes Dan Boberg och Sven-Arne Thell med Per-Anders Knutsson som suppleant, samtliga från Sölvesborg. Till valberedning valdes Kenneth Bergdahl och Bo Olsson med Kenneth som sammankallande. Avgick ur styrelsen gjorde Kenneth Bergdahl och Rune Johansson, båda Sölvesborg.

Vårens och sommarens aktiviteter är bestämda. Under påsken 19-22 april deltar föreningen i kommunens konstexplosion med visning på Borre Museum. Kvällen innan Killeboms marknadsdag 2 juli håller föreningen Öppet Hus. Under Killeboms marknadsdag 3 juli deltar föreningen med miniutställning och försäljning av Borreprylar. Födelsedagsfirande äger traditionsenligt rum den 29 juli med kaffe och smarrig Borrebakelse på Kopparsträdets Café.

Text & Foto: Ingvar Jagestad

Föregående artikelDansk författare intog stora scenen på Lokstallarna
Nästa artikelNybildade stråkgruppen Biedermeier