Kulturarvsforum i Blekinge brukar dra en stor publik. I år sändes dock hela evenemanget digitalt. Kulturarvspriset består av ett diplom, blommor och en penningsumma, här pristagaren Marcus Bernhardsson på Blekinge museum.

Sölvesborg
Torsdagsförmiddagen den 19 november kallade Kulturarv Blekinge till pressträff i Gunnar Asplunds Tingshus i Sölvesborg.
Vid denna sammankomst tillkännagavs 2020 år Kulturarvspris i Blekinge.
Blekingearkivets chef, Per Lundin, är sammankallande i ”Kulturarv Blekinge” som är ett kulturnätverk mellan de fristående enheterna Region Blekinge, Blekinge museum, Biblioteksutveckling Kronoberg-Blekinge och Slöjd i Blekinge samt Blekingearkivet. ”Kulturarv Blekinge” står bakom både ”Kulturarvsforum” och ”Kulturarvspriset”, vilket sedan 2017 årligen delas ut till någon person som gjort framstående insatser inom kulturarvsområdet.
Pressträffen direktsändes i P4 Blekinge, där Per Lundin bl.a. sa att ”Det var väldigt enkelt att komma fram till att Marcus skulle erhålla detta pris eftersom det som Marcus har gjort är en mycket kvalificerad gärning för det här priset. Vi i kommittén var helt eniga redan från början om att Marcus skulle erhålla denna utmärkelse.” Därpå läste Per Lundin upp kommitténs förklaring till 2020 års kulturarvspris:
”Mottagare av Kulturarvspriset 2020 är Marcus Bernhardsson med följande motivering:
Marcus är bibliotekarie, arkivarie, historiker och kulturarvssamordnare i Sölvesborgs kommun, därtill en mycket uppskattad föredragshållare och förmedlare av historia och då i synnerhet Listerlandets och Blekinges kulturhistoria.
Marcus breda kompetensfält inom kulturarv och lokalhistoria har han förvärvat genom forskning i såväl arkivens som i böckernas värld. Hans föreläsningar om olika bygdehistoriska ämnen, snapphanarnas öden eller de kyrkogårdsvandringar som Marcus har arrangerat, har varit publikdragande – där föreläsningstillfällena i Lokstallarna i Karlshamn sticker ut lite extra. Då tvingades t o m publik att vända i entrén, eftersom det var fullsatt.
Marcus är engagerad i många föreningar med historisk och/eller kulturhistorisk inriktning och genom dessa utför han många och stora insatser för både Sölvesborgs och Blekinges kulturarv. Så det är med värme som vi i Kulturarv i Blekinge tilldelar Marcus Bernhardsson Kulturarvspriset 2020 med en förhoppning om att han fortsätter sin mission som uppskattad folkbildare och kulturarvsambassadör under många år framöver.”
Torsdagen den 26 november delades priset ut under ”Kulturarvsforum” i gustavianska salongen på Blekinge museum i Karlskrona. Denna digitalt sända aktivitet bjöd på flera intressanta inslag under temat ”Hållbarhet i kulturarvet”. En föreläsning gavs också av Klas Grinell, docent i idéhistoria och föreståndare på Centrum för Europaforskning. Dagsprogrammet var innehållsrikt och flera talare fanns på agendan, vilken sköttes av moderator Charlotte Nordheim, projektsamordnare vid Blekinge museum.
Jul- och festträd från tre stycken residencekonsthantverkare presenterades också. Dessa kreatörer var konsthantverkare, designer och illustratör Halewijn Bulckaen och konsthantverkare Senba Dinesh samt slöjdare och konstnär Niclas Hallberg
I de tacktal som Marcus Bernhardsson höll i samband med denna utmärkelse, sa han bl.a. att ”Kultur skall beröra våra sinnen” och att historiker Plinius den äldre skrev på 70-talet efter Kristus, att ”Funnes inte böcker, skulle all mänsklig kultur falla i glömska, lika fort som människorna själva.”
Såsom bibliotekarie är det är en stor förmån att få arbeta på ett bibliotek, kringgärdad med mycket av mänsklighetens vetande från alla epoker och alla världsdelar, eller som dramaturgen William Shakespeare en gång sa: ”Mitt bibliotek är mitt kungarike – stort nog för mig”.

Text: Patrik Lundin
Foto: Sigrid Oldenburg, Region Blekinge

Föregående artikelPRB Värme som sparar på miljö och plånbok
Nästa artikelFågelskådning handlar om helhetsupplevelsen