Tack vare drönarteknik går det idag att illustrera många landskapshistoriska förlopp på ett nytt sätt.
Urban Emanuelsson kommer, vid denna föreläsning, att beröra teman som den varierande havsnivån sedan istiden, kommunikationer längs kusten, och inte minst de våtmarker som försvunnit. Sjön Vesan som idag är en jordbruksslätt kommer att stå i centrum för föreläsningen. En hel del av föredraget kommer att handla om hur vi fått fram mat ur landskapet, genom t ex fiske, men inte minst genom jordbruk och bete. Här har variationerna varit många och spåren finns i landskapet, dessa spår blir ibland extra tydliga med hjälp av drönarbilder.
Undervattensvegetationen längs kusten kommer också att beröras, och ett försök kommer att göras att sätta denna vegetation i relation till bl.a. mänskliga aktiviteter. Urbans specialitet är att utforska sambanden mellan den mänskliga historien och den biologiska mångfalden i landskapet.
Föredraget ingår i en serie om fem föredrag som till stora delar bygger på drönarfotografering och filmning. Olika teman har valts ut för Blekinges fem kommuner och föredragen kommer att hållas under mars månad 2020. För Sölvesborgs del blir temat, havets varierande nivåer och försvunna våtmarker.

Föreläsningen är på Sölvesborgs bibliotek. Tisdagen den 17 mars kl. 18:30. Drop-in och fri entré.
Föreläsaren, Urban Emanuelsson, är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Arrangör: Sölvesborgs Kultur & Bibliotek i samarbete med Region Blekinge och Folkuniversitetet.
Text: Patrik Lundin
Bild: Marcus Bernhardsson
Föregående artikelFöretagsbowling igång
Nästa artikelTummetottloppet är tillbaka i år igen