Bakre rad: Legitimerad djursjukskötare Susanne Boklund Persson med hundarna Zanda och Moa, samt veterinär Erik Svantesson. Främre rad: Djurvårdare Jennie Olofsson med Melker och veterinär Andrea Collin med Ilex.

Lokalerna som vi besöker på Kämpaslätten andas framtid, positivitet och närvaro. Här huserar det nya företaget Veterinär Kämpaslätten.
Det är vid besöket hos Veterinär Kämpaslätten som den trevliga personalen visar upp en verksamhet som bygger på kunskap och bemötande som ger ett enormt förtroende inför framtida besök. Hit är man välkommen till en grupp människor som satsar på att med en gedigen erfarenhet inom djursjukvården ta hand om våra djur när de behöver vård. Det kan gälla enkel förebyggande vård såsom till exempel vaccinationer och höftledsröntgen. Det kan också handla om akuta besök som kräver snabb bedömning, medicinering eller kanske till och med operation. Kliniken erbjuder också ingrepp som tandstensborttagning och bedömning av munhälsa.

Jennie och Andrea i röntegenrummet.

Här arbetar djurvårdare Jennie Olofsson, veterinär Andrea Collin, veterinär Erik Svantesson och legitimerad djursjukskötare Susanne Boklund Persson.
– Det är tanken att vi ska fungera som en enhet som ger familjär och personlig service. Man ska känna sig välkommen med sina djur när de är sjuka och skadade och veta att man träffar någon som kan hjälpa till på bästa vis, säger Jennie.
– Vi vill sträva efter att ha bra tillgänglighet och kunna hjälpa till med kostnadseffektiva besök och lösningar. Ibland kan man med sunt förnuft och en god dialog med djurägaren få en bra bild av ett sjukdomsläge utan att behöva ta alla upptänkliga prover. Därmed inte sagt att man ska göra avkall på patientsäkerheten.
I huset finns modern röntgenutrustningen som i sig är en stor investering då man startar en ny veterinärklinik. Den är dock ett mycket viktigt verktyg i bedömningen av många olika typer av patienter. Därför är den ett måste för en komplett och allmän mottagning.
Veterinärerna som jobbar här är duktiga allmänkliniker, men har också egna områden som man valt att inrikta sig vidare på.
Andrea tar sig till exempel gärna an kirurgi såsom livmoderinflammationer, kejsarsnitt, kastrationer och juvertumörer.
Alleriger och övriga hudproblem ligger henne också varmt om hjärtat. Erik arbetar mycket med till exempel munhälsa och tandsten.
Tandsten är något som framförallt många småhundar är i behov av att få hjälp med. Man har därför utökat tiderna till tandstensmottagningen.
Något som är viktigt för många djurägare är tillgänglighet och en öppen dialog med sin veterinär. Det är därför något som kliniken värdesätter högt. Man vill gärna att man hör av sig med sina problem, stora som små. Skulle det visa sig vara något som är svårt att lösa på plats, så rekommenderas naturligtvis remiss till större djursjukhus.
Erik berättar att man alltid har djurets bästa som prio ett i sina tankar. För att kunna nå dit måste dialogen med djurägaren alltid vara utifrån djurets bästa.
Det är en aktiv dag med många besök när vi besöker mottagningen. Vi blir flera gånger avbrutna av patientbesök. En uppfödare som besöker kliniken för en vaccination till sin hund nämner i förbifarten att detta är bra service och syftar på att man bara lägger en liten stund på sitt besök och sen är man iväg igen. Snabbt, smidigt och enkelt!
Det är då man förstår att deras koncept med familjärt och gott bemötande kommer at ge ringar på vattnet.

Det ser ljust ut för Veterinär Kämpa-slätten, Lycka till hälsa INFO-Bladet.

Text & Foto: Patrik Lundin

Föregående artikelRytmik med Karin och draken Barbro
Nästa artikelBegravningsbyrån med miljövänliga kistor