Sölvesborg
Vikingar och heruler från Hanöbukten, Snapphanarna kring Ryssberget och kloka gubbar och kloka gummor med örter, magi och gammal läkekonst.

Berättarkväll i Örlycke på Saloon Longhorn Stina Helmersson och Tommy Wirén berättar om Snapphanar, kloka gummor och gubbar och om heruler och vikingar från Hanöbukten.

Sölvesborg, Listerlandet, Olofström, Näsum och Vångabygden har en lång spännande historia. Detta var en gång en viktig central och rik region i Skandinavien.
– Här finns mycket vi kan vara stolta över och mycket som är både intressant och roligt att känna till, säger Stina Helmersson och Tommy Wirén som leder Berättarkvällar i Örlycke under juli.

Det handlar om historia med fokus på bygden här i gränstrakterna mellan Skåne, Blekinge och Småland. -Vi berätta om hur vi i alla tider påverkats av och påverkat omgivningen. Vår bygd har varit ett sprudlande aktivt centrum. Folk har rest fram och tillbaka och rört på sig, säger Stina Helmersson, journalist och författare från Sandbäck och Tommy Wirén, biolog och musiker från Pukavik.

De har båda ett stort historieintresse med sig från uppväxten.

Under måndagskvällar i sommar berättar de om bygdens historia, händelser och människor. Det blir även bildvisning och Tommy och Stina spelar och sjunger egna och andras visor. Berättarkvällarna hålls på Saloon Longhorn, som är inrymd i en gård vid bokskogen i Örlycke. Här bjuder värdparet Lotta och Håkan Håkansson, tidstypisk förtäring: Vikinga-rullar, Snapphane-mackor och Örtagubbens special.

Förutom berättarkvällarna, som även fortsätter under hösten med olika teman, ordnar de andra evenemang och aktiviteter. Senare i sommar blir det fokus på hälsa med en kurs i Stress-hantering och behandlingar med bl a akupunktur mm på gården. Allt i en gammaldags härlig miljö inspirerad av släktens resor och utvandring till Amerika.

Berättarkvällarnas teman varierar. Måndagen den 10 juli är temat:
Kloka gubbar och gummor, om gammal folktro, läkekonst, örter och magi. Då får vi möta Kitta från Grundsjön, Örka-Hanna, Mölle-Peren, Karna, Anders Hansson, Igla-Kerstin m fl. För hundra år sedan kloka fanns runt om i byarna. De kunde bota med örter och andra hjälpmedel. De använde böner, besvärjelser och tankekraft liksom hälsokällor och ceremonier. De hittade bortsprungna djur och stöldgods och kunde även spå framtiden. Folk respekterade dem och sökte deras hjälp. Men det var säkrast att de talade tyst om sina förmågor. Vissa, särskilt makthavare, anklagade dem för svartkonst och häxeri.
De hade en helhetssyn på människan och naturen. De visste att hälsan berodde på balansen i kropp och själ.
Och deras efterträdare lever och verkar här än idag mitt ibland oss! Botevisor och kärleksmagi.

Herulerna som seglade söderut var vikkngarnas föregångare från Hanöbukten.

Måndagen den 17 juli handlar det om:
Herulerna och Vikingarna från Hanöbukten Folk härifrån som en gång reste söderut till Svarta havet och Romarriket och sedan återvände till bygden nära Hanöbukten.
Herulerna var vikingarnas föregångare. De skapade mäktiga hövdingariken bl a vid Ivösjön, på Listerlandet i väster och vid Listerby i öster under 500-600-talen. Här reste de några av landets äldsta och mest intressanta runstenar med magiska besvärjelser; Stentoftenstenen, Gummarpsstenen och Istabystenen vid Sölvesborg på Listerlandet. Och Björketorpsstenen/Galtastenen vid Listerby. En del fortsatte uppåt i Sverige och till Norge. De blev vikingar som seglade kring Europa och världen, skapade kolonier och bosatte sig även på Island.
Sånger på isländska/fornnordiska!

Stina Helmersson har bl a skrivit boken om: ”Herulerna-det bortglömda folket”.

Snapphaneeken i Sölvesborg, här hängde svenska trupper bönder som kämpade för sin frihet ”snapphanar”.

Måndagen den 24 juli är det dags för:
Snapphanarna på Ryssberget!
Om folkets kamp för frihet. Gerillakrig, överfall och våldsamma grymheter. Snapphanestriderna rasade i flera omgångar längs Ryssbergets sluttningar. Här i gränsbygden slogs snapphanar, ”friskyttar” med hjälp av danskarna mot svenske kungens soldater. Ofta rena dödspatruller, inhyrda skoningslösa legosoldater som torterade, våldtog och dödade och brände ner gårdar under 1500- och 1600-talen.

Folket i det gamla danska Skåneland; Skåne, Blekinge, Halland och södra Småland motsatte sig svenske kungens krav att ta över kustlandskapen och bygga hamnar för Stormaktsriket Sverige.

Kring Ryssberget fanns de berömda Snapphaneledarna Ola Björnsson från Lilla Holje, Junker, Kasper Duva, Hemming, Hara-Räven och flera andra motståndsmän. Vid Ryedals säteri, Kopannebackarna, Karstorps klint och Jämshög, Norje och Pukavik skedde överfall och strider. Men bygdens folk förde en ojämn kamp mot svenska överheten.

I den berömda ”Snapphane-eken” vid infarten till Sölvesborg hängdes 19 snapphanar på en dag. Mångfalt fler spetsades på pålar och hängdes upp att dö längs vägarna.
Snapphanesånger.

Och avslutningsvis den 31 juli är det åter dags för en kväll om kloka gubbar, gummor och gammal läkekonst.

Text & Bild: Stina Helmersson

Föregående artikelBakom lås och Boom!
Nästa artikelBorre syns nu även hos…