Karin förläser idag även internationellt. Här på en konferens för kvinnor i Burundi i augusti, 2023.

Sölvesborg
Skam – känslan som någon gång drabbar oss alla. Vi föds fria och hela, men skammen kan flytta in och påverka och styra våra liv. Men om den har flyttat in, går det också att få den att flytta ut!
Gvent inbjuder dig till höstens föreläsning med Karin Wennerlöf Lilja på temat ”Skuld & skam – få bättre självkänsla och självförtroende”. Vi tror på en väldigt lärorik, intressant och berikande kväll. Insikterna du får, kommer du inte bara att kunna ta med dig för egen del, utan också hur du kan hjälpa och förstå andra människor. Skammens läkning är en livsprocess. Den resan kan du börja nu.
Under föreläsningen kommer Karin bland annat beröra:
• Vad är falsk skuld och sann skuld?
• Vad är skam?
• Finns det något bra med skam?
• Hur uppstår skam?
• Hur blir man av med den destruktiva skammen? Vad kan jag själv göra och vad kan vi tillsammans göra som grupp, inom familjen, i föreningen och på jobbet.
Karin är författare till tre böcker: När själen inte mår bra (som blev en storsäljare), Skambunden samt Livsfrågor. Två av böckerna finns även som ljudbok. Karin är socionom med psykoterapiutbildning. Har drivit egen samtalsmottagning i Umeå i 13 år. Arbetar numera som enhetschef och som föreläsare inom personlig utveckling.
Text: Katie Lorentzon.
Foto: Mike Eriksson

Föregående artikelColorama Jims Färg finns nu i Sölve
Nästa artikelSkördedagen blev en mycket lyckad tillställning