”Kreativ Mässa och skapande symposium” var rubriken på mässan som hölls den 17 januari på Krinova.

Lärarstudenterna hade erhållit projektstöd från Kristianstad kommun inom ramen för Kreativa Kristianstad för att förverkliga pedagogiska idéer.

Lärarstudenter som besöker mässan
Lärarstudenter som besöker mässan

En av de som deltagit i projektet är Anna Engqvist från Bromölla. Hon berättar följande:

-”Vi är Språk och Skapande studenter som läser vår 5:e termin på högskolan i Kristianstad. Vi tycker det är viktigt att barn får vara kreativa och aktiva. Mässan blev lyckad med olika besökare. Det var både lärare, lärarstudenter och andra intresserade som besökte oss. Många inspirerades och antecknade flitigt för att ta med sig idéer tillbaka till sina verksamheter. Det lockade gamla och unga, som bjöds på fika som studenterna själva bakat.”

Easy fakta

Kreativa Kristianstad är en satsning på ökad samverkan skola/högskola och arbets- /näringsliv med målet att Kristianstad år 2014 ska vara känt som en kreativ del av Skåne.

För att stärka samverkan mellan skola/högskola och arbets-/näringsliv, kan projektet Kreativa Kristianstad under 2010 erbjuda ett mindre ekonomiskt stöd (5000 kr – 15 000 kr) till några aktiviteter.

Läs mer på kommunens hemsida om Kreativa Kristianstad. Beslut om stöd fattas av projektledningen för Kreativa Kristianstad.

Text & Bild Anna Engqvist

Föregående artikelMilla Tipsar
Nästa artikelI huvudet på en “nysvensk”