Blekinge

En renässans för uttrycket. Trädgårdsföreningarna i Blekinge tar ledningen. ”Tusen Trädgårdar är ett riksarrangemang där alla trädgårdsälskare den tredje juli 2022 kan besöka allt ifrån trädgårdar till kolonilotter, parker, plantskolor, tillsammansodlingar m m. Arrangemanget genomförs vartannat år allt sedan 2010 och drivs av ett ökande intresse för att visa upp sin trädgård. Eftersom Blekinge har epitet Sveriges Trädgård sedan lång tid tillbaka vill vi trädgårdsföreningar, Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Blekinge samt föreningen koloniträdgårdar i Blekinge bevisa att Blekinge verkligen ÄR Blekinge – Sveriges Trädgård.”

Under det senaste årtiondet har epitetet ”Blekinge – Sveriges trädgård” använts upprepade gånger i olika arrangemang av trädgårdsföreningar i Blekinge liksom av Bygd i samverkan, då man öppnar upp bygderna för det populära årligen återkommande cykelloppet ”Bräknetrampen”. Som del i årets riksarrangemang ”Tusen Trädgårdar” planeras nu för ett nytt stort trädgårdsevent, där de blekingska trädgårdsföreningarna får chansen att samlas under epitetet ”Blekinge – Sveriges trädgård”. Att det är just trädgårdssidan som idag står vid rodret bakom detta begrepp är högst intressant! Uttrycket har ett mycket stort tidsdjup på över tvåhundra år. Som begrepp har det tidigare syftat på det blekingska landskapet och den småskalighet och de tusenåriga odlingstraditioner som genom jordbruk och skogsbruk har format det blekingska landskapet. Nu tillför trädgårdssidan en ny, kompletterande innebörd genom att den innefattar även trädgård och stadslandskapet, vilket är helt nytt men inte så märkligt egentligen.

I urbaniseringens spår har trädgårdsintresset vuxit från att vara den ”lilla kulturen” till ”den stora kulturen”. Det är helt enkelt genom trädgården som vår tids blekingar har en möjlighet att uttrycka sig och föra vidare denna ”uråldriga spadkultur” som det är frågan om. Att det handlar om en omgivning från ren landsbygd och landsbygds-samhällen till stadssammanhang gör också att man kan förvänta sig en spännande utveckling av nya differentierade trädgårdsstilar och odlingssätt. Som del i de blekingska trapp-stegen och bygderna, från stad till landsbygd, från väst till öst. Begreppet har ett mycket stort tidsdjup med en användning ända ner till 1700-talet. ”Engelska parkens” släktskap med blekingsk hagmark och natur är stor. Förankringar i skrift ner till 1700-talets slut, med Gustav III:s sista år, i reseskildringar. Äldsta kända skrivna källan enligt Swahn (1965) är Skjölde-brand 1789; som skriver ”Blekinge är som en engelsk park i stort”.

Text: Roland Gustafsson Foto: Emma Berg

Föregående artikelHALLÅ DÄR… Gerdie Ohlsson-Ekstrand – ny kassör i Kulturföreningen Borres Vänner
Nästa artikelNär den engelska örlogsflottan räddade Sverige från att upphöra som nation