Bockeboda
Nävlingeåsens Intresseförening bildades i början av 2012 på initiativ av fem kvinnliga företagare, ”Tanterna på Åsen”, bosatta på Nävlingeåsen på båda sidor om kommungränserna för Hässleholms och Kristianstads kommun. Vid bildandet av föreningen fanns också företrädare för Härlövs IF, Bocka-torpet.
Nävlingeåsens Intresseförening vill uppmärksamma de natur- och kulturvärden som Nävlingeåsen erbjuder och ta vara på goda initiativ och idéer som finns. Intresseföreningen vill utvidga och utveckla en samverkan mellan olika parter på och kring åsen, en slags koordinator för alla. Nävlingeåsen har stora potentialer att utveckla områdets möjligheter för boende, företagare och besökare på ett gynnsamt, hållbart och naturnära sätt, samtidigt som föreningen organiserar olika evenemang, aktiviteter och sammankomster mellan företag, föreningar och enskilda på och kring åsen. Intresset att göra Nävlingåsen till en ännu mer attraktiv besöksplats växer hela tiden, medlemsantalet ökar konstant. Varje år ger föreningen ut en broschyr med karta och olika besöks-platser. I broschyren ges olika företag och föreningar möjlighet att annonsera och marknadsföra sig.

Lena Winberg, ordförande i Nävlingeåsens Intresseförening och en av dem som varit med om skapandet av föreningen, och Ingvar Johannesson med bakgrund i Härlövs IF och sekreterare i föreningen var på plats när INFO-bladet kom på besök till Bockebodagården.

Lena och Ingvar berättar entusiastiskt om föreningen och dess expansion. För nog är det imponerade. För två år sedan var man fyra medlemmar, idag är man över 50 företag och olika föreningar. ”Tanterna” finns kvar. Både Maj Svensson, Susann Holmquist och Lena Winberg driver sina respektive företag och arbetar aktivt i föreningen.

Jubileumsrally
Nävlingeåsen förenar Kristianstad och Hässleholms kommun. I år fyller Kristianstad 400 år och Hässleholm 100 år. Detta firar Nävlingeåsens Intresseförening med ett samarbete med båda kommunerna. Ett jubileumsrally anordnas söndagen den 18 maj. Detta rally erbjuder alla möjligheten att ta del av både naturen, entusiasmen och få en insyn i all verksamhet som sjuder på åsen. Start är antingen från Tykarpsgrottan i Ignaberga eller vid kvarnen i Skepparslöv. Ni väljer ert fordon och era vägar själva för att besöka de olika aktörer på Åsen som har Öppet hus mellan klockan 10.00 – 16.00.

För mer information om medlemmar och besökspunkter, gå in på www.navlingeasen.se

Text & Bild: Christoffer Lundin

Föregående artikelNils Ekvall – En eldsjäl med stort VMA-hjärta
Nästa artikelCamilla och Ludwig gör Rackartyg på Vilan