Till hösten drar Queenias mentorprogram igång för kvinnliga företagare. Under ett år kan man få chansen att med hjälp av en erfaren mentor utveckla sitt företag. Ibland kan det vara svårt att själv se sitt företags behov och utvecklingspotential. Då kan en mentor vara till stor hjälp som kan tydliggöra ens behov och bidra med värdefull kunskap och erfarenhet.
Det är deltagarnas behov och funderingar som styr. Genom diskussioner och möten med mentorn kommer man lättare fram till svaren på sina frågeställningar och hur ens eget företag ska utvecklas.
15 adepter kommer att matchas med varsin mentor som har lång erfarenhet av företagande och ideellt ställer upp med sin tid.
Parallellt med mentormötena hålls ett flertal nätverksträffar där deltagarna har möjlighet att träffa andra företagare och utbyta erfarenheter. Under varje träff hålls det inspirerande föreläsningar där man får lyssna till engagerade företagsledare som kommer med nya infallsvinklar, strategier och idéer som man kan dra nytta av för att utveckla sin egen verksamhet.
För att ansöka till Queenias Mentorprogram, gå med i Queenias nätverk om du inte redan är medlem, och gå in på www.queenia.se för att fylla i ansökan, senast den 28/3.
Queenia är ett kvinnligt nätverk med över 200 medlemmar som drivs av Göinge Näringsliv och finns i Östra Göinge, Osby och Bromölla.
Projektledare är Maria Hjalmarsson Green, Tinia AB, maria@tinia.se och Sandra Axelsson, Tusen Trådar,
info@tusentradar.se

Föregående artikelIA Stängsel i ny filial
Nästa artikelMammapower på KIK