Karlshamn
Karlshamns kommun är ännu en kommun som planerar att förnya, modernisera och lyfta staden med ett nytt kultur- och bibliotekshus. När byggandet är beräknat är inte helt klart ännu, men att det kommer stå i dansk design är klart eftersom arkitekten är schmidt hammer lassen architects i samarbete med SLA och Buro Happold.

Planerna på det nya kultur- och bibliotekshuset startade för ca 12 år sedan med att leta efter en ny tomt. Arbetet resulterade så småningom i en detaljplan och gatan på Östra Piren där det nya kultur- och bibliotekshuset planerades döptes till Biblioteksgatan. Det är planerat att Ritningarna på Karlshamns nya kultur- och bibliotekshus finns att se  på Karlshamns nuvarande bibliotek.vara ca 4500 m².
Invånarna i Karlshamns kommun har fått vara med och tycka till om funktionerna som ska finnas i huset, bland annat genomfördes workshops med elever från kommunens skolor.
Anledningen till att det planeras att bygga ett nytt kultur- och bibliotekshus är att de nuvarande lokalerna är sedan länge otillräckliga. De är inte heller anpassade eller tillräckliga för verksamhet i ett nutida bibliotek, till exempel för möten mellan människor eller för studieplatser.
Det nya kultur- och bibliotekshuset kommer att stärka stadens varumärke, bli en attraktiv mötesplats för Karlshamnsbor och besökare. En ikon för området och för Karlshamn.
Förutom bibliotek ska det på de 5000 m², uppdelade på två våningar, även vara café, biograf och konsthall.

Text: Marie Liljenberg,
Karlshamnskommun.se
Bild: Veronika Brink

Föregående artikelValborg på Briggen Hanö
Nästa artikelTrygg hjälp under Valborg