Illustration av Richard Wanglert.
För nionde året i rad arrangerades Blekinges psykiatrivecka den 7-13 oktober. Alla fem kommuner i Blekinge hade olika program. Men med ett gemensamt tema och var densamma som förra året, att ”Våga prata psykisk hälsa”.
Målet är att förändra normer och fördomar som påverkar vårt beteende och förhållningssätt till personer (stereotyper) med psykisk ohälsa. I Karlshamn den 5 oktober tjuvstartades det redan under kulturnatten när arrangörerna stod på torget under dagen och informerade allmänheten om veckans arrangemang och diskuterade skamkänslor och okunskap. Genom att dela ut disktrasor med texten ” Ibland suger livet”. De är tillverkade av (H)järnkoll som vill att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.
Psykisk ohälsa kan innebära allt från ångest, utmattningssyndrom, långtidsarbetslöshet, utbrändhet, till diagnoser som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD, ASD/Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom – OCD. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är inte helt ovanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns också personer med psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.
En viktig utgångspunkt är att psykisk ohälsa stigmatiserar någon eller något som anses vara annorlunda eller avvikande på ett icke önskvärt sätt. Stigmatiseringen brännmärker dessa personers roll och sociala identitet samt påverkar deras relationer med samhället. Ett stigma kan antingen fungera som en exkludering för diskriminering och andras ogillande eller användas som en förståelse av psykiska påfrestningar hos personer som misskrediteras och deras närstående.
Skådespelaren Eric Donell föreläste under rubriken ”Jag vill vara normal”, om hur det är att leva med NPF-diagnoserna ADHD och Tourettes syndrom. Vilket kan innebära sociala svårigheter med andras förakt och nedvärdering och med en stigmatiserad identitet utanför gemenskapen. Dagen därpå berättade och reflekterade Olga Persson från Unizon över hur sexuellt våld och porren påverkar och förändrar människor.
Onsdagens föreläsning med komikern Hasse Brontén var minst lika insiktsfull. Han växte upp med en pappa som levde med diagnosen manodepressiv – Bipolär. På sitt naturliga och lättsamma sätt skojade Hasse till det utan att förlora respekten för sjukdomen Bipo(pu)lär. Den röda tråden var alla tabun (stigmatisering) som fanns hos familjen och omgivningen. För var går gränsen mellan en personlighet som inte är som andra och en mer påtalig psykisk ohälsa? När familjens sanning var att pappan dog i cancer istället för att berätta att han tog livet av sig till slut. Efter många års kamp mot sjukdom och alkoholism. Idag kan läkarna dock identifiera sjukdomen bättre så de drabbade lättare kan söka och få bättre hjälp.
Föreläsningsserien avslutades på torsdagen bl.a. med Maiellen Stensmarks högst personliga erfarenhet och kunskap om självmord. Hon är ordförande i Spes Blekinge (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd). Maiellen berättade öppet om sin dotters ångest, rädsla, oro, smärta och den inre panik som personer med självmordstankar har. Känslor som också de efterlevande kan känna av efter att en anhörig tagit sitt liv. Hon tipsade om att vi måste hjälpas åt att förändra tankar – det finns alltid en plan för oss alla på jorden. Vi har alla ett ansvar att våga se och bry oss om varandra. Ställa motfrågor till de som mår dåligt och dela med oss av vår kärlek innan det tragiska inträffar. Därefter berättade Cecilia Mattsson modigt om sin svåra och långa väg med psykisk ohälsa och utanförskap till ett mycket bättre mående med en social inkludering genom vikten av rätt diagnos och medicinering.
Arrangörer var bl.a. alla kommuner i Blekinge, Region Blekinge, Vuxenskolan samt en arbetsgrupp för psykiatriveckan.
Text & Illustration: Richard Wanglert
Föregående artikelGlenn Ekstrand – Kiropraktor med specialkompetens
Nästa artikelJulen är en högtid som firas med många inslag av växter