Cissi Dahl och Anna Deutgen ifrån Gilla Karlshamn.

Karlshamn
Gilla Karlshamn vill bygga engagemang, stolthet och hjärta för Karlshamn.

Vad gör Gilla Karlshamn?
Vi uppmärksammar goda nyheter om Karlshamn, dess medborgare, företag, platser, initiativ och hjältar för att bygga stolthet och ambassadörsskap för Karlshamn som livsplats. Vi vill också bygga kunskap om Karlshamn och dess möjligheter.
-Hur vi som bor här talar om Karlshamn är en viktig faktor i hur andra upplever det. Vi tror att en positivt upplevd stad gynnar etableringar och inflyttning. Det skapar god trivsel bland alla.

Vi utvecklar också livsklimatet i Karlshamn genom näringslivsdrivna grupper med olika fokusområden (Gilla Skola, Gilla Fritid/Idrott, Gilla Kultur, Gilla Näringsliv och Gilla Alla). I grupperna finns näringslivet, kommunala tjänstepersoner och politiker representerade och tillsammans skapar de insatser och samverkar för att öka livskvalitén inom sina respektive områden.
– Vi tror på att bygga förståelse mellan näringsliv, kommun och politik genom arbetet i fokusgrupperna och mot gemensamma insatser och mål.

Hur finansieras Gilla Karlshamn?
Projektet finansieras av Sparbanken i Karlshamn, Karlshamns kommun och av Näringslivet via medlemskap. Projektet drivs av NetPort Science Park.

Initierade insatser som projektet varit med och starta:
* Föreningsservice: Med en kommunal bemanningspool ska föreningarna kunna erbjudas hjälp med allt från bokföring till att klippa gräs. Istället för att behöva anställa egen personal ska man kunna få hjälp av kommunen med diverse sysslor i sin verksamhet. Vi har besökt Varberg som redan har en fungerande bemanningspool. Nu har förslaget fått kommunstyrelsens gillande och Karlshamn ska hitta sin egen modell.
* Snabba slanten: En liten men enkel slant som ungdomar (13-25 år) kan söka om de vill arrangera, engagera och berika kulturlivet i Karlshamn.
* Kulturfrukost: Återkommande nätverksträffar för kulturarbetare eller andra som är intresserade av att berika kulturlivet i Karlshamn.
* Kompetenskvällar: Politik for dummies, Media for dummies, Så funkar journalister
* Inspirationsföreläsare: (Mark Levengood, Jenny och Steffo, Anna-Lena Brundin, Add Gender, Ångestpodden, Jan Bylund, Christer Olsson mfl)
* Samverkanskampanj: Kafferep på torget med Gilla Karlshamn-bakelser från stadens konditorier.
* Kampanj: 100 anledningar att gilla Karlshamn (där vi ständigt lyfter goda krafter i Karlshamn och listar dem på gillakarlshamn.se)
* Ledarlunch: En lunch där rektorer möter företagsledare för att diskutera hur vi får ungdomarna anställningsbara samt ledarens roll i att inkludera ungdomar.
* WarmUp: Nätverkslunch för näringslivet inför näringslivsgalan KAN.

Pågående insatser som projektet vill starta:
* Idrottsråd: för att skapa en samverkansplattform mellan olika föreningar
* Kulturkluster: För att skapa risk- och såddkapital som kan möjliggöra nya kulturproduktioner i Karlshamn.
* Barn och ungdomsdag: En aktivitetsdag i samverkan mellan skola, föreningar och näringsliv för att mötas över gränserna)

* +1: Syftet är att inkludera flera genom att bjuda med någon som inte är inkluderad i ett nytt sammanhang.
* Ett lokalt draknäste: Där elever får presentera sig och få feedback på sina idéer från företagare. Syftet är att få näringslivet och skolan att närma sig varandra ännu mera.

Kommande:
Nästa aktivitet som vi anordnar har vi förlagt till Svängsta. Vi försöker sprida ut våra evenemang över kommunen.
I radiotävling om bästa slogan för en ort i Blekinge vann “Full rulle i Svängsta”. Rullarna som vitsigt åsyftades var fiskerullen, snurrande skateboardhjul och Svängstabon Sven Melanders klassiska figur Rulle. På det temat anordnar vi nu en frukost för att uppmärksamma ett levande Svängsta.
Sven Melander berättar om sin kärlek till orten, Alice Åkerblom om nystartade BM Design Center, Thomas Nilsson (fritidschef) om den Sverigeunika skateboardanläggningen på Halda Utvecklingscentrum, Jan Sjöblom om dagens ABU och Ulla Olofssson om Svängsta Samhällsförening. Thomas Deutgen är moderator och frukosten kommer från Halda Krogen.

Gilla Karlshamn-priset
Varje år på KAN-galan delar vi ut Gilla Karlshamnpriset som går till en engagerad ledare och uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn! I år gick det priset till Maria Larsson M&M Challenges, en sann entreprenör som genom modigt ledarskap och brinnande intresse för människors behov av gemenskap och glädje skapar världsunika möjligheter i Karlshamns
kommun. Marias swimrun-tävling Island Challenge var en stor logistisk och publik succé som bestod av 25 st löpsträckor och 25 st simsträckor från Eriksberg till Karlshamns hamn. Hon planerar nu flera spännande aktiviteter för att sätta Karlshamn och Blekinge på idrottskartan och hon är ett ess på att hitta samarbeten i sina projekt. Succén Island Challenge swimrun adventure återkommer i år.

Fakta Gilla Karlshamn:

• 150 medlemsföretag som aktivt gillar Karlshamn
• 5 fokusgrupper med just nu 70 deltagande personer
• 6 fokusgruppsträffar per grupp och år (minst!)
• Över 2000 ideella persontimmar investerade mellan 2013-2016.
• Över 1000 goda nyheter har projektet hjälpt till att sprida
• 3700 personer följer Gilla Karlshamn på Facebook och 3 miljoner läsare har nåtts av
• 4 Gilla Karlshamn-pristagare har uppmärksammats för sina gärningar

Föregående artikelÅke Perssons Vulk- Familjeföretag i tredje generationen
Nästa artikelKastellet i Karlshamn, pärlan i stadens inlopp