Marcus Bernhardsson.

En historiekväll med Blekinge, och framförallt Karlshamn, som röd tråd hölls under onsdagskvällen den 13:e februari.

Snapphanar, stormaktstid och Blekinge, dessa ord var genomgående i föreläsningen som den Sölvesborgsbördige historikern Marcus Bernhardsson höll i under onsdagen. Runt 250 personer var intresserade att lyssna men på grund av platsbrist fick cirka en femtedel av dessa vända i dörren. Naturligtvis var Stora Salen på Lokstallarna fullsatt.

Fullsatt lokal.

Under kvällen började Marcus med att tala kring 1600-talet för att sedan jobba sig framåt i tiden. Marcus berättade bland annat om hur vi blekingar under det blodiga 1600-talet gick från danskar till svenskar till danskar till svenskar om och om igen. Detta påverkade inte alltid oss så mycket då man ofta snarare kände tillhörighet till orten man bodde på än till landet man bodde i. Trots detta var man i Blekinge dock lojal mot antingen den svenska eller den danska konungen.

Han berättar även om häxjakter i Dalarna, om de olika krigen varav vissa inte nämns i historieböcker, om att universitetet i Lund byggdes i Lund just för att det inte gick att ha det i Kristianstad. Ett av argumenten för att det inte skulle byggas i Kristianstad var för att ”folket i Kristianstad äro så fula”.

Marcus Bernhardssons föreställning var mycket lyckad och uppskattad av de som lyssnade. Marcus gav oss en intressant kväll med mycket ny kunskap!

Text & Bild: Emma Selan

Föregående artikelPenseldragen har utställning
Nästa artikelKärlek och tivolikonkurrens i svenskt 30-tal