Patrik Nilsson och Carina Frisk

Karlshamn

I Demensföreningen i Karlshamn arbetar de med många olika frågor som berör anhöriga och närstående till någon med en demenssjukdom. Genom att stötta varandra blir organisationen starkare och det gör att man lättare kan påverka situationen för de anhöriga. Patrik Nilsson som är vice ordförande i föreningen, gick med av en slump då han träffade Carina i en sorgegrupp med kyrkan. Carina frågade honom om han ville gå med i styrelsen och det ville han. Patrik vårdade sina föräldrar i demenssjukdom i 10 år och därför brinner han extra för demensföreningen som är en livlina mellan anhöriga och den som drabbats av sjukdomen. Carina Frisk är ordförande och hennes mamma hade demens. Demensföreningen i Karlshamn vill att folk ska veta att de fortfarande finns men att de inte haft så mycket aktivitet under pandemin. De vill gärna få fler medlemmar för tillsammans blir man starkare och som medlem är det lättare att veta var man kan vända sig om man har frågor och funderingar. De tar gärna emot yngre medlemmar såsom barn och barnbarn till demenssjuka för det behövs input från alla håll. Den yngre generationen ser situationen från en annan vinkel och med andra ögon. – Man känner sig ensam som anhörig och många har det tufft med att ta hand om sina egna. Nu under covid-19 är det många som glömmer bort sin respektive när man inte får träffas, berättar Patrik Nilsson.

Föreningen bildades 1994 och har 133 medlemmar som har ett stort hjärta för föreningen. Det är en ung aktiv styrelse där kompetensen är hög. Man behöver inte ha någon anhörig som har demens för att bli medlem. Det finns medlemmar som arbetar inom demens också. Föreningen har caféverksamhet som är väldigt uppskattat och två gånger om året åker cafévärdinnor till kommunens demensboenden och bjuder på tårta och musikunderhållning. De har även en anhöriggrupp där man kan dela med sig av hur man upplever situationen och där man kan få råd och tips om hur man söker hjälp och vart man kan vända sig. I vanliga fall när det inte är pandemi arrangerar Demensföreningen julfest, som-mararrangemang, föreläsningar och utflykter som är väldigt välbesökta och uppskattade. Hos huvudorganisationen Demensförbundet i Stockholm kan man få information och hjälp med juridisk hjälp dygnet runt. Patrik och Carina tipsar om boken Anhörigboken som man får i samband med medlemskapet och i den kan man bland annat läsa om vad demens är, läkemedelsbehandling, att vara anhörig, vård och omsorg. Man får även tidningen Demensforum fyra gånger om året om man blir medlem. Medlemsavgiften till Demens-förbundet är 200 kr per år och 250 kr för familj. Föreningen har kämpat på under pandemin. Det har varit lite svårt med det digitala då många är äldre och vill hellre ha fysiska möten vil-ket inte har gått att genomföra. – Nu hoppas vi att Covid-19 släpper taget om oss så att vi kan komma i gång med alla verksamheter så som den var förut, hälsar Patrik Nilsson.

För att komma i kontakt med demensföreningen kan man mejla till carina62frisk@hotmail.com eller ringa Carina Frisk på 0702788062.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelTill minne av Mikael Svensson
Nästa artikelPåskharen på besök i Gualöv