Page 6 - INFO-Bladet
P. 6

6 Easyinfo - INFO-Bladet

”Vi ser UF-året som en möjlighet att
utvecklas som entreprenörer och
förhoppningsvis kunna driva vidare
SpritX i framtiden”

I år är det hela 205 UF-företag i Blekinge/Bromölla - här möter du ett av dem!

Vad har ni för affärsidé?

SpritX UF säljer handsprit i en design ni aldrig tidigare har sett på marknaden. Med vår produkt löser vi våra
kunders behov av att alltid kunna känna sig ren om händerna, oavsett var de befinner sig. Genom att erbjuda
företagsloggor på flaskans framsida, kan företag köpa in handsprit för att ge till sina anställda för att skapa en käns-
la av samhörighet. De kan även ge ut exemplar till sina kunder som marknadsföring. Till privatpersoner
erbjuder vi roliga budskap på flaskorna där en del budskap är utformade så att de ska passa att ge bort handspriten
som en gåva. På detta sätt har vi tagit handspritens utveckling i egna händer, när vi utvecklat både produkten och
användningsområdet för handsprit.

Vilka är ni och vem gör vad i företaget?

Vi är tre ekonomielever från Nordenbergsskolan i Olofström. Max Bergdahl, företagets VD & säljare. Marina
Hultén, företagets marknadsansvarig. Manuela Capin, företagets ekonomiansvariga.

Vad har hittills varit mest givande med året som företagare?

UF-året har varit mer givande, och gett oss mer erfarenheter än vad vi någonsin kunde tänkt oss! Det har varit
lärorikt att få sälja till företag och få skapa följesedlar, fakturor och allt vad de innebär att sälja Business-to-Busi-
ness. Det har också varit givande att få vara med, och vara delaktig på alla stegen från affärsidé, till leverans av en
färdig produkt. Det som har varit allra roligast är att vi har fått göra detta tillsammans.

Vad har ni för mål med UF-året?

Vårt kortsiktiga mål var att sälja 250 flaskor innan årsskiftet. Det kortsiktiga målet spräckte vi efter bara några
veckor, och vi bestämde oss därför för att dubbla vårt långsiktiga mål om att sälja 750 flaskor. Vårt långsiktiga mål
är därför nu uppsatt till 1500 flaskor innan UF-årets slut. När de gäller andra mål än försäljningsmål, strävar vi
efter att skapa ett starkt varumärke med gott rykte och nöjda kunder. Redan från UF-årets början var målet att
vinna så många tävlingar som möjligt och knipa en av platserna om att gå vidare till Stockholm! Vi är nu efter
mässan glada och tacksamma över att vi blev nominerade i tre stycken kategorier
och knep en plats till SM! Vi ser UF-året som en möjlighet att utvecklas som
entreprenörer och förhoppningsvis kunna driva vidare SpritX i framtiden.

ungforetagsamhet.se/blekinge Instagram: spritx_uf
               Facebook: SpritX UF
               Mail: spritex.uf@gmail.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11