Page 2 - INFO-Bladet
P. 2

2 Easyinfo - INFO-Bladet                                                                                Karlshamn
                                                                                         18  99
INFO-BlaApdrile.2s0te19
                                                                1693

IINNFO-BFlaOdet-B– Ildaet ddigeittala tecknetKände du till att INFO-Bladet även                         dare besöker man ”Appstore” appen,
                                                                för Android-användare besöker man
finns på internet? Där finns en hel
                              bhuetramrnaanpeånIkNlaFstO.k-soBmleamdeetrsirkeodnaktatikotnmoecdh ”Google Play” appen. Sök sedan efter en
del information om oss. Nu har vi              oss, här finns också en utgivningsplan
även en nyhet.                       för hela året.                           app med ordet ”QR”, då får man oftast
                                                                upp flera förslag. Ladda ner, starta ap-
På vår hemsida infobladet.se kan ni läsa          Nyhet: Fördjupade artiklar.                     pen och scanna över en kod och du får      En sökning efter en QR-kodsläsare på en
i våra tidigare utgåvor av INFO-Bladet           Nytt för detta numret är fördjupade                 en hänvisning på vart du hamnar. Testa            Androidtelefon.
digitalt. Här finns artiklar som varit pub-         artiklar. Vissa artiklar vi skriver har be-             gärna läsa av QR koden som finns län-
licerade i tidningarna samt en sökfunk-           gränsat utrymme där vi hänvisar till vår              gre ner här på sidan som tar er direkt till   - Daniel Sverkersson
tion om man letar efter någon speciell           hemsida. I samband med just dessa ar-                vårt utgivningsarkiv.
artikel man vill titta tillbaka på.             tiklar finns en QR-kod man kan scanna                Vi önskar er en Glad Påsk och en trevlig
Händer det något i er förening som ni            med sin mobiltelefons kamera och se-                läsning!
vill dela med av er, specifika evenemang          dan hamna direkt på artikelns sida i sin
eller notiser så kan man anmäla detta via mobiltelefon. QR-kod betyder ”Quick Utgivningseditioner:
mail direkt från vår hemsida.                Response” ungefär översatt till ”snabbt Vi har två editioner som delas ut:                                 Delar av Ronneby kommun
                              svar”. Användandet av QR-koder har                                             Olofström
Visste du att man själv kan anmäla till           ökat stadigt genom åren sen den upp-                • Bromölla, Sölvesborg, Olofström och    Bromölla
Svensk Direktreklam om tidningen är             fanns.                               Fjälkinge.                              Karlshamn
utebliven? Man kan ringa 0455-235 90            För att få tillgång till en QR-läsare laddar            • Karlshamn och Bräkne-Hoby.
eller maila blekinge@sdr.se så hjälper
dom er.                           man ner en med sin mobiltelefon, det                Nästa tidning delas ut:                  Sölvesborg
Självklart kan man även läsa om medar-           finns flertalet gratis. För Iphoneanvän-                  18 - 19 maj
                                                                                            Delar av Kristianstads kommun

Vill du marknadsföra ditt företag eller förening?              Har ni nyanställt?                 MEDARNBYETARE!       Vi sponsrar det lokala föreningslivet!
Välj oss, den enda lokala tidningen som ägs och drivs av          Skicka in namn och bild                     INFO-Blade.ste Skicka in bilder och text från era föreningsaktiviteter
ett lokalt företag. Att marknadsföra sig i en lokal tidning         på er nya medarbetare                              så kommer det med i INFO-Bladet:
är lika självklart som att handla hemma - gynna våra            så kommer det med i INFO-Bladet:                        info@infobladet.se (OBS i mån av plats.)
annonsörer.                                 info@infobladet.se                               Föreningsnotiser skickas till: info@infobladet.se

Patrik Lundin                        Daniel Sverkersson    Emma Selan                               Karin Mattsson-Coll      Ann-Margreth Färmnell
patrik@infobladet.se                    daniel@infobladet.se   emma@infobladet.se                           karin@infobladet.se      amf@infobladet.se
0456 - 444 886                       0456 - 444 885                                         0793-415 947          0793-378 924
                                           0793-359 167

Vill du komma i kontakt med oss?                                    Lös månadens sudoku - vinn lotter!
                              Så löser du sudoku: Varje lodrätt och vågrätt rad ska innehålla siffrorna 1-9. Varje region med nio rutor ska också
Växeln......................................0456-444 880
E-mail............................info@infobladet.se         innehålla siffrorna 1-9. Ingen siffra får förekomma mer än en gång per rad och region. Lycka till!

För platsbokning i tidningen:                43 1                                                    29
Patrik........................................0456-444 886                                                   62 5
E-mail.........................patrik@infobladet.se                5 41                                     5 431

Adress:                                   762                                           69
Köpmangatan 15, 295 32 Bromölla                                                                 857
Hemsida: www.infobladet.se                 2 49                                              1 74
INFO-Bladet Digitalt?
Scanna QR koden så                                8                                               3
hamnar du direkt i vårt                                                                         16 5 8
utgivningsarkiv!                              4 59
Glöm inte att du kan följa                                                                         972
oss på Facebook och få                           3 65
information om tävlingar
och evenemang!                               267

 Företagare! Vill du boka annons ringer                  754                         3
  du 0456-444 880, 0456-444 886 eller
    mailar till info@infobladet.se                                     GRATTIS!
  Vid fel i annons som kan härledas till vårt
    företag kan max annonskostnad                    Förra månadens sudokuvinnare! Lotter är på väg! Obs: Vinster skickas ut inom två veckor.
        utgå som ersättning.                      Berit Ottosson - Sölvesborg, Inger Johansson - Olofström, Jessica Thörnqvist - Bromölla.

 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.                          KUPONG
  Ansvarig utgivare är Patrik Lundin.

Distribution: Svensk Direktreklam              Grattis (Skicka in foto + 80 kr och en hälsning på MAX 14 ord.)                 Önskar du något i retur, skicka med ett
 Vid utebliven tidning: 0455-235 98             Sudoku                                                 adresserat, frankerat kuvert.

  Mail: sdr.blekinge@sdrlok.se                                                              Redaktionen ansvarar inte för inskickade foton.
 INFO-Bladet räknas till kategorin
samhällsinformation. Vi delas ut till            Text.......................................................................................................................................................................
                              ..............................................................................................................................................................................
      samtliga hushåll!                ..............................................................................................................................................................................
                              ..............................................................................................................................................................................
     Bildtext framsida:                Jag som skickar in heter.............................................................................Tel......................................................
Emilia Svensson, Clara Wijk och Johanna
Kronström. Foto: Ann-Margreth Färmnell.           Adress...................................................................................Postadress..............................................................

                                       Kupongen skickas till Easyinfo, Köpmangatan 15, 295 32 Bromölla, senast 10:e maj!
   1   2   3   4   5   6   7