Från vänster Patrik Johansson, Nina Andersson, André Boberg och Per-Anders Green. Infälld bild, Mats Knutsson.

Bromölla


Som bekant har vi en pandemi i Sverige och oavsett om man drabbats av virus rent fysiskt eller inte så påverkar det våra liv.
Det är mer kännbart för vissa än för andra. Har du en anställning och arbetar så kan det handla om att bli permitterad eller helt enkelt bli uppsagd med allt vad detta för med sig. Driver du företag kan det handla om att vara den som blir tvingad att ta till dessa åtgärder.
Alla ser det som en svår tid som vi ska igenom och det gäller att komma ut i så bra läge det går på andra sidan denna händelse.
I Bromölla arbetar man i det tysta med massor av åtgärder inom alla verksamheter för att kunna ta hand om Corona-problemen. En ny grupp som riktar in sig på att hjälpa och stötta företag har bildats och här diskuterar man vägar för företagare att få information om var man kan få relevant stöttning och hjälp.
INFO-Bladet träffade några av de inblandade och med Per-Anders Green från Bromölla kommun i spetsen började man med att klargöra att det finns ett intresse från alla inblandade parter att hjälpa till. Ivetofta Sparbank, Bromölla NyföretagarCentrum, Företagarna och Svenskt Näringsliv är de andra aktörerna i denna allians.
Alla var helt eniga om att det ska vara enkelt att ta kontakt och man betonar att det är mycket bättre att ta kontakt för råd och hjälp istället för att tveka.
Vi samlade några kloka ord från de inblandade
André Boberg, affärschef, Ivetofta Sparbank:
För oss som Sparbank är det viktigt att alltid finnas här för våra privat och företagskunder men det är särskilt viktigt i en så svår situation som den vi nu upplever.
Vi arbetar nu hårt med att försöka stödja både privatpersoner, företag och föreningar som påverkats av Coronapandemin på olika sätt.
Tips på vägen!
• Ta dig tid att analysera läget och följ din likviditet noga i dessa tider.
• För en dialog med olika intressenter i ditt företag, anställda, leverantörer och kunder.
• Kan jag anpassa min affärsmodell till rådande förutsättningar?
Det kommer en tid efter Corona, det kan vara svårt att tänka positivt mitt under rådande pandemi men det kommer att bli bättre och då vill vi ha ett starkt och levande näringsliv.
Är du kund i Ivetofta Sparbank och behöver stöd? Välkommen att kontakta din rådgivare i banken, vi finns här för dig!
Per-Anders Green, näringslivschef Bromölla Kommun:
– I tider som dessa satsar vi på att stärka det lokala. Inte minst vill vi som arbetar med företagsservice av olika slag spela ihop än mer för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för de som så behöver. Vi pratar om starka band och röda trådar. Samspel, enkelhet och tydlighet är nyckelord för oss. Nu har vi lagt grunden, fler aktörer kommer att kopplas på utifrån de behov som finns.
Mats Knutsson, rådgivare, NyföretagarCentrum Bromölla:
– Extra viktigt med stärkt samspel i dessa tider och NyföretagarCentrum är en självskriven part i detta.
I sammanhanget är vi med som bollplank kring nyföretagande men också kring nytänk för befintliga företagare.
Nina Andersson, Svenskt Näringsliv;
– Svenskt Näringsliv arbetar nu hårt för att ta fram åtgärdspaket lokalt, regionalt och nationellt som kan underlätta för företagen att ta sig igenom den här krisen.
Vi ser att många kommuner nu strålar samman i olika sammanslutningar där alla har ett gemensamt intresse; att rädda företag och jobb. Bromöllas initiativ är ett exempel på detta. Tillsammans kan vi vägleda företagare som idag står med många frågor på sitt bord. Vi ska också, så gott vi kan, ställa om istället för att ställa in. Viktigt att vi kan få hjulen att börja snurra så fort det går igen när den här krisen väl är över. Jag är övertygad om att ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för våra svenska företag!

Kontaktuppgifter
Bromölla Kommun,
Per- Anders Green, tel 0709- 171 272, per-anders.green@bromolla.se
Ivetofta Sparbank, André Boberg, tel 0456- 453 70,
andre.boberg@ivetoftasparbank.se
Företagarna, Lotta Roth, tel 0708- 78 11 93, mail lotta.roth@foretagarna.se
NyföretagarCentrum, Mats Knutsson, tel 0456- 490 70, mats@quisyd.se
Svenskt Näringsliv, Carina Centrén, tel 0706- 472 690, carina.centren@svensktnaringsliv.se
Text & foto Patrik Lundin

Föregående artikelSölvesborgs Måleri har flyttat butiken till Sångarevägen 2 i Sölvesborg och firar 70År
Nästa artikelDet var då det! En nattlig slädtur