Trafikingenjör Farhad Asekzai med de nya hastighetsskyltarna. Foto Bromölla Kommun

Bromölla
I tätorten Bromölla gäller hastighetsgränsen 40 km/h från och med den 8 juni.
Den lägre hastigheten gäller huvudvägnätet för bil i tätort med gångbanor och cyklar i körbanan, i verksamhetsområden och i områden med direktutfarter, exempelvis bostadskvarter. Förändringen följer den hastighetsutredning som kommunen gjort efter ett tidigare riksdagsbeslut om nya hastighetsgränser i Sverige.
– Den nya hastigheten är bra för både människan och miljön. Det blir färre olyckor och mindre buller och luftföroreningar, säger trafikingenjör Farhad Asekzai. I vår kommun är det bara tätorten Bromölla som får ändrad hastighet, övriga tätorter finns med i en fortsatt konsekvensutredning. Under veckan skyltas samhället om och på vissa ställen kan enstaka 50-skyltar dröja sig kvar under några dagar.

Föregående artikelRECEPT – Mormors Bakeris Raw Cake
Nästa artikelGlassCafé i Bromölla